Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 55. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

Навчально-освітня мета: узагальнити знання учнів про властивості основних класів неорганічних речовин; формувати уявлення учнів про розумовий експеримент як вид пізнавальної діяльності, в якому певна ситуація розглядається не в реальному експерименті, а в уяві; актуалізувати знання правил техніки безпеки, формувати навички хімічного експерименту, вміння планувати свою практичну роботу, вести спостереження, записувати їх результати, робити висновки.

Тип уроку: узагальнення знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, розчини сульфатної, хлоридної кислот, натрій гідроксиду, лакмусу, фенолфталеїну, метилового оранжевого, купрум(ІІ) сульфату, пронумеровані пробірки з розчинами нітратної кислоти, натрій гідроксиду, калій сульфату.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Повторення правил техніки безпеки під час роботи з розчинами кислот і лугів

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спробуємо відчути себе в справжній хімічній лабораторії хіміка-криміналіста чи в лабораторії аналітичної хімії.

Ви маєте застосувати власні знання для дослідження властивостей класів неорганічних речовин.

IV. ХІД РОБОТИ

1. Інструктаж з безпеки життєдіяльності

2. Інструктаж з виконання практичної роботи

3. Виконання практичної роботи

1) У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини нітратної кислоти, натрій гідроксиду та калій сульфату. Визначте, в якій із пробірок міститься кожна речовина.

Запишіть у зошит з практичної роботи порядок визначення, ваші спостереження та складіть формули визначених речовин.

2) Одержіть із купрум(ІІ) сульфату купрум(ІІ) гідроксид.

Наступні завдання виконуємо як «розумовий експеримент».

Варіант І

1. Доведіть, що літій оксид належить до основних оксидів. Відповідь обґрунтуйте рівняннями хімічних реакцій.

2. Дослідіть хімічні властивості ортофосфатної кислоти.

3. Одержіть цинк сульфат, наведіть не менше чотирьох рівнянь хімічних реакцій його одержання.

4. Здійсніть перетворення речовин:

Ca → CaO → Ca (OH)2→ CaCO3 → CaCl2

→ Ca (OH)2→ CaO

Варіант ІІ

1. Доведіть, що фосфор(V) оксид належить до кислотних оксидів. Відповідь обґрунтуйте рівняннями хімічних реакцій.

2. Дослідіть хімічні властивості калій гідроксиду, відповідь проілюструйте рівняннями хімічних реакцій.

3. Одержіть алюміній сульфат, наведіть не менше чотирьох рівнянь хімічних реакцій його одержання.

4. Здійсніть перетворення речовин:

Mg → MgO → Mg (OH)2→ MgCO3

→ MgSO4 → Mg (OH)2

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити