Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 56. ГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ОСНОВНИМИ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Навчально-освітня мета: узагальнити й відкоригувати знання з теми «Класи неорганічних речовин», сприяти свідомому засвоєнню знань з теми, формувати вміння застосовувати їх у нових ситуаціях, а саме під час здійснення перетворень речовин, розв'язування розрахункових і експериментальних задач; сприяти розвитку логічного мислення, вмінню узагальнювати, конкретизувати, робити висновки.

Тип уроку: узагальнення знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, блок-схема «Класи неорганічних речовин», завдання і вправи на мультимедійній дошці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота із блок-схемою «Класи неорганічних речовин»

ОКСИДИ

Оксиди — це складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, один з яких Оксиген

Класифікація: основні (МеО), кислотні (НеМеО), амфотерні (МеО)

Хімічні властивості:

Основні (МеО)

Кислотні (НеМеО)

1. MeO + H2O = MeOH

основа

CaO + H2O = Ca (OH)2

2. HeMeO + H2O = HHeMeO

кислота

H2O + SO3 = H2SO4

3. MeO + кислота = сіль + H2O

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

4. HeMeO + MeOH = сіль + H2O

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

5. MeO + HeMeO = сіль CaO + CO2 = CaCO3


ОСНОВИ

Основи — це складні речовини, які складаються з атомів металів, з’єднаних з однією або декількома гідроксогрупами (-OH)

Класифікація: розчинні — луги (Р), нерозчинні (Н)

Хімічні властивості:

1. Лакмус у лугах синій, фенолфталеїн — малиновий, метилоранж — жовтий

2. HeMeO + MeOH = сіль + H2O

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

3. MeOH + кислота = сіль + H2O

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

4. p. MeOH + p. сіль = нова основа + нова сіль

2KOH + CuCl2= Cu (OH)2↓ + 2KCl

5. MeOH = MeO + H2O

Cu(OH)2 = CuO + H2O


КИСЛОТИ

Кислоти — це складні речовини, які складаються з кислотного залишку й атомів Гідрогену, здатних заміщуватися або обмінюватися на атоми металів

Класифікація І: за основністю — одноосновні (HCl), двохосновні (H2SO4), трьохосновні (H3PO4).

Класифікація ІІ: за вмістом Оксигену — оксигеновмісні (H2SO4), безоксигенові (HCl).

Класифікація ІІІ: за силою — сильні (HCl), середні (H3PO4), слабкі (H2S)

Хімічні властивості:

1. Ме (у ряду напруг до Н) + кислота (крім HNO3) = сіль + H2

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

2. MeO + кислота = сіль + H2O

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

3. MeOH + кислота = сіль + H2O

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

4. р. сіль + кислота = нова сіль + нова кислота (один із продуктів — осад)

BaCl2+ H2SO4= BaSO4↓ + 2HCl

5. Лакмус — червоний, метилоранж —

рожевий

СОЛІ

Солі — це складні речовини, які складаються з атомів металу та кислотного залишку

Класифікація І: розчинні (Р) і нерозчинні (Н).

Класифікація ІІ: кислі (NaHCO3), середні (Na2CO3), основні Mg(OH)Cl

Хімічні властивості:

1. Сіль слабкої кислоти + кислота =

2. p. MeOH + p. сіль = нова основа + нова сіль

= нова сіль + нова кислота

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2

2KOH + CuCl2 = Cu(OH)2↓+ 2KCl

3. Me + p. сіль = новий метал + нова сіль

Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu

4. сіль + кислота = нова сіль + нова кислота (один із продуктів — осад)

BaCl2+ H2SO4= BaSO4 ↓ + 2HCl

5. н. сіль=MeO + HeM

CaCO3 = CaO + CO2


Ill. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Усі знання, які набуті в темі «Класи неорганічних речовин», треба вміти застосовувати під час складання хімічних реакцій, хімічних формул, розв’язування експериментальних і розрахункових задач, під час відповіді на тестові питанні.

Варіант І

1. Складіть формули речовин:

Кислотний залишок

K

Ca

Al

Хлорид
Сульфат
Нітрат
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:

а) магній оксид + вода;

б) алюміній + хлоридна к-та;

в) калій гідроксид + карбон(IV) оксид;

г) барій хлорид + натрій сульфат.

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

K2O → KOH → K2SO4→ BaSO4

4. Задача. Який об’єм водню (н. у.) виділиться під час взаємодії 6,5 г цинку з хлоридною кислотою?

Варіант ІІ

1. Складіть формули речовин:

Кислотний залишок

Na

Ba

Fe(III)

Карбонат
Нітрат
Ортофосфат
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:

а) карбон(IV) оксид + вода;

б) магній гідроксид + сульфатна кислота;

     t°

в) купрум(ІІ) гідроксид =;

г) арґентум нітрат + натрій хлорид.

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

Na2O → NaOH → Na2CO3→ Na2SO4

4. Задача. Яка маса солі утвориться під час взаємодії 20 г натрій гідроксиду із сульфатною кислотою?

Варіант ІІІ

1. Складіть формули речовин:

Кислотний залишок

Mg

Fe(III)

Li

Хлорид
Сульфат
Ортофосфат
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:

а) магній оксид + хлоридна кислота;

б) натрій карбонат + сульфатна кислота;

    t°

в) алюміній гідроксид =;

г) купрум (ІІ) хлорид + калій гідроксид.

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

SO2→ K2SO3→ KCl → AgCl

4. Задача. Яка маса солі утвориться під час взаємодії 28 г калій гідроксиду з ортофосфатною кислотою?

Варіант IV

1. Складіть формули речовин:

Кислотний залишок

Ca

Al

Na

Карбонат
Нітрат
Силікат
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:

а) фосфор(V) оксид + вода;

б) барій оксид + ортофосфатна кислота;

в) натрій гідроксид + сульфур(VІ) оксид;

г) барій хлорид + калій сульфат.

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

Mg → MgO → Mg (OH)2→ Mg3 (PO4 )2

4. Задача. Який об’єм водню (н. у.) виділиться під час взаємодії 5,4 г алюмінію із сульфатною кислотою?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

Самостійна робота за темою «Класи неорганічних сполук»

Варіант V

1. Складіть формули речовин:

Кислотний залишок

Na

Cu(II)

Al

Силікат
Хлорид
Ортофосфат
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:

а) магній оксид + фосфор(V) оксид;

б) барій оксид + сульфатна кислота;

в) натрій гідроксид + сульфур(IV)оксид;

г) натрій ортофосфат + кальцій хлорид.

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

Ca → CaO → Ca (OH)2→ Ca3 (PO4)2

4. Задача. Який об’єм водню (н. у.) виділиться під час взаємодії 48 г магнію із сульфатною кислотою?

Варіант VI

1. Складіть формули речовин:

Кислотний залишок

Ba

K

Fe(III)

Карбонат
Сульфат
Нітрат
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:

а) кальцій оксид + вода;

б) цинк оксид + сульфатна кислота;

в) натрій гідроксид + ортофосфатна кислота;

г) кальцій хлорид + арґентум нітрат.

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

Mg → MgCl2 → Mg (OH)2→ MgSO4

4. Задача. Яка маса води утвориться під час взаємодії 112 г калій гідроксиду із сульфатною кислотою?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити