Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 57. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Навчально-освітня мета: продовжувати формувати вміння розв'язувати експериментальні задачі, спираючись на набуті знання з теми «Класи неорганічних речовин»; формувати уявлення учнів про розумовий експеримент як вид пізнавальної діяльності, в якому певна ситуація розглядається не в реальному експерименті, а в уяві; актуалізувати знання правил техніки безпеки, формувати навички хімічного експерименту, вміння планувати свою практичну роботу, вести спостереження, записувати їх результати, робити висновки.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Установіть відповідність між індикатором та його кольором у кислоті.

Індикатор

Колір

а) Лакмус

1) Не змінює забарвлення

б) Фенолфталеїн

2) Червоний

в) Метиловий оранжевий

3) Рожевий


4) Малиновий

2. Установіть відповідність між індикатором та його кольором у лугах.

Індикатор

Колір

а) Лакмус

1) Синій

б) Фенолфталеїн

2) Червоний

в) Метиловий оранжевий

3) Жовтий


4) Малиновий

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як розв’язувати експериментальні задачі?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

ü Експериментальними називають задачі, для розв’язку яких необхідно проводити експеримент.

1. Доведіть якісний склад алюміній сульфату. Запишіть відповідні рівняння хімічних реакцій.

2. Доведіть якісний сульфатної кислоти. Запишіть відповідне рівняння хімічної реакції.

3. Доведіть якісний склад барій гідроксиду. Запишіть відповідне рівняння хімічної реакції.

4. Запишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна отримати ферум(ІІ) сульфат чотирма різними способами.

5. Запишіть рівняння трьох хімічних реакцій, за допомогою яких можна одержати кальцій оксид.

6. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

7. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати з неметалу шляхом декількох перетворень основний оксид (якщо виникли труднощі, то скористайтеся ланцюжком перетворень):

S → SO2 → MgSO3 → MgO → MgCl2 → Mg (OH)2→ MgO

Додаткові завдання

1. Мідний купорос обробили розчином соди. Осад прожарили. Отриманий після цього чорний порошок нагріли з вугіллям. Напишіть рівняння реакцій, які при цьому відбувалися.

2. Є шматочок мідного дроту. Як із допомогою хімічних реакцій перетворити його на тонкий мідний порошок? Напишіть рівняння реакцій.

3. Ферум(ІІ) сульфат, який міститься в мінеральній воді, можна видалити з неї з допомогою вапна. Обговоріть використання в цьому випадку гашеного й негашеного вапна. Складіть рівняння реакцій, які відбуваються при цьому.

4. Покажіть із допомогою рівнянь реакцій, як, маючи у своєму розпорядженні мідний купорос та інші необхідні реактиви: а) добути блакитний осад; б) перетворити блакитний осад на чорний, а з останнього добути синій розчин; в) із чорного осаду добути червону мідь; г) із синього розчину виділити червону мідь. Спробуйте виконати ці перетворення в шкільній лабораторії.

5. Із руд, які містять мідь у вигляді купрум(І) сульфіду Cu2S, мідь виплавляли так: а) руду випалювали за доступу повітря до перетворення купрум(І) сульфіду на купрум(І) оксид; б) випалену руду змішували з удвічі меншою кількістю невипаленої, суміш прожарювали без доступу повітря. Напишіть рівняння реакцій, у результаті яких утворювалася мідь, урахувавши, що сірка переходить у сульфур(IV) оксид.

6. Гранули натрій гідроксиду під час зберігання на повітрі поступово розпливаються, але із часом ніби «висихають», перетворюючись на білий порошок. Поясніть ці явища, напишіть рівняння реакцій.

7. Суміш кальцій карбонату й натрій сульфату обробили надлишком хлоридної кислоти, випарили досуха й додали трохи води. Які тепер речовини містяться в осаді, а які — в розчині? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити