Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 58. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

Навчально-освітня мета: узагальнити знання учнів про властивості основних класів неорганічних речовин, актуалізувати знання правил безпеки, формувати навички хімічного експерименту, вміння планувати свою практичну роботу, вести спостереження, записувати їх результати, робити висновки.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Форма проведення: урок-дослідження.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, розчини сульфатної, хлоридної кислот, лакмусу, фенолфталеїну, метилового оранжевого, натрій гідроксиду, арґентум нітрату, пробірки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Правила техніки безпеки під час роботи з розчинами кислот і лугів

Варіант І

1. Визначте, у якій із пробірок міститься сульфатна кислота, а в якій — натрій сульфат. Запишіть план визначення, рівняння реакцій.

2. Здійсніть перетворення речовин: купрум(ІІ) хлорид на купрум(ІІ) гідроксид. Запишіть план роботи, формули речовин та рівняння хімічних реакцій.

3. Доведіть якісний склад хлоридної кислоти. Запишіть план визначення, формули речовин та рівняння хімічних реакцій.

4. Розпізнайте цинк оксид і магній карбонат. Запишіть план визначення, формули речовин та рівняння хімічних реакцій.

5. Здійсніть хімічні перетворення за такою схемою:

Cu → CuO → CuCl2 → Cu (OH)2

Варіант ІІ

1. Визначте, в якій із пробірок міститься хлоридна кислота, в якій — натрій хлорид. Запишіть план визначення, рівняння реакцій.

2. Здійсніть перетворення речовин: хром(ІІІ) сульфат на хром(ІІІ) гідроксид. Запишіть план роботи, формули речовин та рівняння хімічних реакцій.

3. Доведіть якісний склад ферум(ІІІ) хлориду. Запишіть план визначення, формули речовин та рівняння хімічних реакцій.

4. Розпізнайте магній оксид і кальцій карбонат. Запишіть план визначення, формули речовин та рівняння хімічних реакцій.

5. Здійсніть хімічні перетворення за такою схемою:

C → CO2 → K2CO3 → CO2

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити