Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 59. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Навчально-освітня мета: узагальнити знання з теми «Класи неорганічних речовин», підготувати учнів до контрольної роботи, виявити проблеми, які виникли під час підготовки до контрольної роботи, знайти способи їх вирішення.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Що треба повторити з теми, щоб досягти високих результатів під час виконання контрольної роботи?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

Використання блоку завдань з теми «Класи неорганічних речовин». Завдання на парті — перед кожним учнем.

Блок завдань з теми «Класи неорганічних сполук»

1. Наведені формули речовин розподіліть відповідно до класу неорганічних сполук:

KCl, BaO, Al2O3, Na2SO4, Cu(OH)2, KOH, H2CO3, MnO2, HNO3, NaOH.

Оксиди

Кислоти

Основи

Солі

2. Складіть формули таких оксидів:

Магнію, Калію, Алюмінію, Мангану(IV), Сульфуру (VI), Карбону(ІІ).

Формули

Назви

а) P2O5

1) Карбон(IV) оксид

б) CO2

2) Кальцій оксид

в) Na2O

3) Фосфор(V)оксид

г) СrO3

4) Натрій оксид

д) CaO

5) Хром(VI) оксид

4. Закінчіть рівняння реакцій за участі оксидів:

а) BaO + H2O =_________

б) SO3 + H2O =__________

в) CuO + H2SO4 =_______

г) NaOH + P2O5 =_______

д) MgO + CO2 =_________

3. Установіть відповідність формули та назви оксидів.

5. Закінчіть рівняння реакцій за участі оксидів:

а) алюміній оксид + нітратна кислота =__________________

б) калій оксид + вода =______________________________

в) натрій оксид + сульфур(IV) оксид =__________________

г) сульфур(VІ) оксид + вода =_________________________

д) барій гідроксид + нітроген (V) оксид =________________

6. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетвoрення речовин:

а) C → CO2 → CaCO3

б) Ba → BaO → Ba (OH)2→ BaCO3

в) S → SO2→ K2SO3

г) Mg → MgO → Mg (OH)2→ MgSO4

7. Установіть відповідність формули та назви кислоти.

а) HNO3

1) Ортофосфатна

б) H2SO4

2) Нітратна

в) H3PO4

3) Карбонатна

г) HCl

4) Сульфатна

Д) H2CO3

5) Хлоридна

8. Закінчіть рівняння можливих реакцій за участі кислот:

а) Mg + H2SO4 = _________

б) BaO + HNO3= ________

в) NaOH + H3PO4 = _______

г) Ag + HCl = __________

д) K2CO3 + HCl = ________

9. Закінчіть рівняння можливих реакцій за участі кислот:

а) залізо + хлоридна кислота =

б) алюміній оксид + ортофосфатна кислота =

в) хром(ІII) гідроксид + сульфатна кислота =

г) барій хлорид + сульфатна кислота =

д) золото + сульфітна кислота

10. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

а) Ca → CaO → Ca (OH)2→ CaCl2 → AgCl

б) S → SO2→ SO3→ H2SO4→ BaSO4

в) Zn → ZnO → ZnCl2 → AgCl

г) C → CO2 → CaCO3 → CO2

11. Установіть відповідність формули та назви основи.

Формула

Назва

а) NaOH

1) Калій гідроксид

б) Cr (OH)3

2) Кальцій гідроксид

в) Al (OH)3

3) Натрій гідроксид

г) Ca (OH)2

4) Алюміній гідроксид

Д) KOH

5) Хром(ІІІ) гідроксид

12. Складіть формули таких гідроксидів:

Алюмінію, Магнію, Феруму(ІІ), Феруму(ІІІ), Цинку, Калію, Кальцію.

13. Закінчіть рівняння можливих реакцій за участі основ:

а) Ca (OH)2+ H2SO4=____

   t°

б) Al(OН)3 = __________________

в) Ni (OH)2+ CaCl2=_____

г) NaOH + SO3 =_________

д) KOH + Al2 (SO4 )3 =_____

14. Закінчіть рівняння можливих реакцій за участі основ:

а) калій гідроксид + ферум(ІІІ) сульфат =________________

б) цинк гідроксид = _________________________________

в) барій гідроксид + KaрбoH(IV) оксид =________________

г) хром(ІІ) гідроксид + сульфатна кислота =_____________

д) калій гідроксид = ________________________________

15. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

а) Ca → CaO → Ca (OH)2→ Ca3 (PO4)2

б) P → P2O5 → Na3PO4

в) Zn → ZnO → ZnSO4 → Zn (OH)2→ ZnO → Zn

г) Al → Al2O3 → Al2 (SO4)3 → Al (OH)3 → Al2O3

16. Установіть відповідність формули та назви солі.

Формула

Назва

а) KgPO4

1) Магній силікат

б) CaCO3

2) Натрій нітрат

в) NaNO3

3) Алюміній сульфат

г) Al2 (SO4)3

4) Кальцій карбонат

д) MgSiO3

5) Калій ортофосфат

17. Складіть формули солей. Запишіть у таблицю:

Кислотний залишок

Na

Mg

Cr(III)

Хлорид
Сульфат
Нітрат
Ортофосфат
Силікат
Карбонат
18. Закінчіть рівняння можливих реакцій за участі солей:

а) BaCl2+ Na2SO4= _____

б) AlCl3+ KOH = ________

в) Na2CO3+ H2SO4 = ____

г) Fe + CuCl2 = _________

д) MgCO3 = ____________

19. Закінчіть рівняння можливих реакцій за участі солей:

а) арґентум нітрат + кальцій хлорид =__________________

б) барій гідроксид + ферум(ІІІ) нітрат =________________

в) термічний розклад кальцій карбонату =______________

г) калій хлорид + нітратна кислота =___________________

д) мідь + ферум(ІІ) нітрат =__________________________

20. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення, які відповідають генетичному зв’язку між класами неорганічних сполук:

а) Ca → CaO → Ca (OH)2→ CaCO3 → CaSO4

б) C → CO2→ H2CO3→ MgCO3→ MgCl2→ AgCl

в) Al → Al2O3→ Al2 (SO4)3→ Al (OH)3→ Al2O3→ Al

г) H3PO4 → Mg3(PO4 )2

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити