Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 6. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Навчально-освітня мета: висвітлити історичне відкриття періодичного закону та створення періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєвим; на основі знань про природні родини хімічних елементів підвести учнів до розуміння суті періодичного закону, ввести поняття «періодичність», «періодичний закон».

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

♦ Доведіть, що лужні елементи — природна родина хімічних елементів.

♦ Яка залежність між активністю галогенів та їхньою відносною атомною масою?

♦ Які елементи належать до родин лужних, галогенів, інертних?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда з класом

♦ Чому елементи мають подібні властивості?

♦ Чи є зв’язок між неподібними?

♦ Що взяти за основу класифікації?

♦ Яка фізична константа є в кожного елемента?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя, заповнення таблиці

На час відкриття Д. І. Менделєєвим періодичного закону було відомо 63 хімічних елементи. Помилкою попередників Менделєєва було те, що вони не шукали зв’язків між неподібними елементами. Для цього необхідно було вибрати таку фізичну константу, яка відома для кожного елемента. Такими константами були валентність (є змінною характеристикою) та відносна атомна маса. Д. І. Менделєєв вибирає відносну атомну масу. Він розташовує елементи за порядком збільшення атомних мас, ураховуючи повторність подібності властивостей, яку згодом називає періодичністю.

Хімічний

елемент,

властивості

Li

металічні

Be

амфотерні

B неметалічні

С неметалічні

N

неметалічні

О неметалічні

F неметалічні

Ne

інертні

Аr

7

9

11

12

12

16

19

20

Формула оксиду

Li2O

основний

BeO амфотерний

B2O3

кислотний

CO2

кислотний

N2O5

кислот-

ний

Формула гідроксиду

LiOH

основа

Ba (ОН)2амфотерний гідроксид

H3BO3

кис

лота

H2CO3

кис

лота

HNO3

кис

лота

Формула легкої сполуки з Гідрогеном

CH4

NH3

H2O

Хімічний

елемент,

властивості

Na

металічні

Mg

металічні

Al

амфотерні

Si

неметалічні

P неметалічні

S неметалічні

Cl

неметалічні

Ar неметалічні

Аr

23

24

27

28

31

32

35,5

40

Формула

оксиду

Na2O основний

MgO основний

Al2O3 амфотерний

SiO2кислотний

Р2О5 кислотний

SO3кислотний

Сl2O7кислотний

-

Формула

гідроксиду

NaOH основа

Mg (OH)2основа

Al(OH)3амфотерний гідроксид

H2SiO3 кислота

H3PO4 кислота

H2SO4 кислота

HClO4кислота


Формула легкої сполуки з Гідрогеном

SiH4

PH3

H2S

HCl

Відносна атомна маса поступово збільшується, а властивості періодично повторюються.

ü Повторність однакових ознак називають періодичністю.

ü Періодичний закон (1869 р.): властивості елементів, а також властивості утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів.

Проблеми, з якими стикнувся Д. І. Менделєєв:

✵ Деякі елементи розміщені не за порядком збільшення відносних атомних мас (Ar — K; I — Te; Co — Ni).

✵ Відносна атомна маса Берилію виправлена, до цього була визначена неправильно.

✵ Залишає вільні клітинки для ще не відкритих елементів, передбачає їхні властивості (№ 21, 31, 32).

✵ Відкриття інертних елементів змусило створювати додаткову групу, куди й були поміщені ці елементи.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Відносна молекулярна маса сполуки R2O3 становить 102. Визначте елемент.

✵ Елемент R входить до складу кислоти H2RO4, відносна молекулярна маса якої 98.

Визначте елемент R. Складіть формулу вищого оксиду цього елемента та формулу сполуки з Гідрогеном.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити