Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 60. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Навчально-освітня мета: визначити рівень навчальних досягнень з вивченої теми, виявити проблеми в засвоєнні навчального матеріалу.

Tип уроку: контролю та перевірки знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант І

1. Установіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

Формула

Клас

а) HCl

1) Оксид

б) CO2

2) Кислота

в) Ca (OH)2

3) Основа

г) Na2CO3

4) Сіль

2. Вкажіть ряд кислот, у якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:

а) сульфатна, нітратна, хлоридна;

б) хлоридна, сульфідна;

в) сульфітна, ортофосфатна, силікатна;

г) нітратна, сульфідна, ортофосфатна.

3. Позначте речовину, яка взаємодіє з натрій гідроксидом, запишіть відповідне рівняння реакції:

а) CO2;    в) NO;

б) CaCO3;     г) MgO.

4. Установіть відповідність між формулами солей та їхніми назвами.

а) Mg3 (PO4)2

1) Магній сульфат

б) MgCO3

2) Магній сульфіт

в) MgSO4

3) Магній карбонат

г) MgSO3

4) Магній ортофосфат

5. Закінчіть рівняння реакцій:

а) K2O + H2O =__________

б) Ca (OH)2+ SO2 =______

в) Ba (OH)2 + K3PO4 =____

г) K2CO3 + H2SO4 =______

6. Закінчіть рівняння реакцій:

а) натрій оксид + карбон(IV) оксид____________________

б) ферум(ІІІ) гідроксид + ортофосфатна кислота________

в) алюміній хлорид + арґентум нітрат__________________

г) магній карбонат + нітратна кислота_________________

7. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

Zn → ZnO → Zn (NO3)2→ Zn (OH)2→ ZnO → Zn

8. Яка маса солі утвориться під час взаємодії 8 г натрій гідроксиду й ортофосфатної кислоти? Вважайте, що утворилася тільки середня сіль.

Варіант ІІ

1. Установіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

Формула

Клас

а) KCl

1) Оксид

б) CаO

2) Кислота

в) Ba (OH)2

3) Основа

г) H2CO3

4) Сіль

2. Вкажіть ряд кислот, у якому наведено тільки безоксигенові кислоти:

а) сульфатна, нітратна, хлоридна;

б) хлоридна, сульфідна;

в) сульфітна, ортофосфатна, силікатна;

г) нітратна, сульфідна, ортофосфатна.

3. Позначте речовину, яка взаємодіє із сульфатною кислотою, запишіть відповідне рівняння реакції:

а) CO2;

б) CaCO3;

в) NO;

г) BaSO4.

4. Установіть відповідність між формулами солей та їхніми назвами.

а) K2CO3

1) Калій сульфіт

б) KCl

2) Калій сульфід

в) K2SO3

3) Калій карбонат

г) K2S

4) Калій хлорид

5. Закінчіть рівняння реакцій:

а) K2O + CO2=_____________________________________

б) Ca (OH)2+ H2SO4 =_______________________________

в) KOH + Zn (NO3)2 =_______________________________

г) AgNO3 + CaCl2 =__________________________________

6. Закінчіть рівняння реакцій:

а) натрій оксид + сульфур(IV) оксид___________________

б) ферум(ІІ) гідроксид + сульфатна кислота_____________

в) натрій сульфат + барій нітрат______________________

г) калій карбонат + нітратна кислота___________________

7. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

Ca → CaO → Ca (OH)2→ CaCl2 → Ca (OH)2→ CaO

8. Який об’єм газу (н. у.) виділиться під час взаємодії 200 г кальцій карбонату з хлоридною кислотою?

IIІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити