Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 8. ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про періодичний закону для наукового світогляду, розвитку науки та техніки, промисловості; розвивати здатність узагальнювати, конкретизувати, робити висновки.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Фронтальна бесіда

✵ Що є графічним виразом періодичного закону?

✵ Які бувають форми періодичної системи?

✵ Що таке період? Які є періоди?

✵ Що таке група? Які є групи?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Що змінило відкриття періодичного закону та створення періодичної системи в науці, техніці та промисловості?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

I. Для науки:

✵ поштовх у розвитку фізики;

✵ відкриття будови атома;

✵ можливість прогнозувати властивості елементів.

II. Для наукового розуміння світу:

✵ підтвердив закон переходу кількісних змін у якісні (змінюється кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, відповідно, змінюються і властивості елементів та їх сполук — нова якість);

✵ підтвердив матеріальність світу.

III. Для промисловості:

✵ поштовх розвитку атомної енергетики,

✵ синтез речовин з властивостями, необхідними для людини.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Закінчити речення

1. Автором класифікації, в якій елементи розміщуються у тріади, є____________________________________________________

2. Хімічні елементи розмістив на поверхні циліндра ________________________________________________________________

3. Фізичною константою, яку Д. І. Менделєєв взяв за основу своєї класифікації, є ______________________________________

4. Властивості елементів та властивості їх сполук перебувають у періодичній залежності від _____________________________

5. Період — це ________________________________________________________________________________________________

6. Групи бувають______________________________________________________________________________________________

7. До галогенів належать_______________________________________________________________________________________

8. Номер групи не вказує на валентність для______________________________________________________________________

9. Лужні метали — це_________________________________________________________________________________________

10. Co, Fe, Ni — це елементи___________________ періоду та _________________________________________________групи.

11. Д. І. Менделєєв спрогнозував існування______________________________________________________________________

12. У межах періоду властивості змінюються______________________________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити