Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 9. СКЛАД АТОМНИХ ЯДЕР

Навчально-освітня мета: вивчити склад атомних ядер, довести фізичний зміст періодичного закону, навчити визначати протонне й нуклонне числа атома, повторити вміння визначати кількість протонів і нейтронів у ядрі атома, дати сучасне формулювання періодичного закону.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, моделі атомів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Пригадайте з курсу хімії 7 класу, яку будову має атом.

♦ Які елементарні частинки входять до атомного ядра?

♦ Який їхній заряд?

♦ Як за періодичною системою визначити кількість протонів та нейтронів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Д. І. Менделєєв побачив періодичну зміну властивостей, сформулював закон і створив періодичну систему хімічних елементів, у якій відносна атомна маса елементів збільшується, а властивості змінюються періодично. Але чому в сучасній періодичній системі Te і I, Ar і K, Co і Ni розміщені не за порядком збільшення атомних мас?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя, демонстрація моделей атомів

Планетарна модель була запропонована Резерфордом у 1909-1911 роках.

Будова атома: атом має складну будову: в центрі атома міститься ядро, навколо ядра обертаються електрони. В ядрі розташовані протони й нейтрони.

Атом електронейтральний: кількість позитивно заряджених протонів дорівнює кількості негативно заряджених електронів.

ü Ядро атома — центральна частина атома, в якій зосереджена основна маса атома. Складається з протонів і нейтронів.

ü Нукліди — це атоми з певною кількістю протонів та нейтронів.

ü Протони (Z) (відкриті Резерфордом 1920 р.) — позитивно заряджені частинки, які містяться в ядрі атома (елементарний заряд +1), число протонів у ядрі дорівнює заряду ядра.

Фізичний зміст періодичного закону: заряд ядра дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі.

ü Нейтрон (N) (відкритий Чедвіком 1932 р.) — незаряджена елементарна частинка, яка входить до складу ядра (елементарний заряд 0).

ü Протонне число — загальна кількість протонів (чисельно дорівнює заряду ядра = порядковому номеру елемента).

ü Масове (нуклонне) число — загальне число протонів і нейтронів:

A = Z + N.

Сучасне формулювання періодичного закону: властивості елементів, а також властивості їх сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Визначте протонне та нуклонне числа в таких атомах:

Атом

Протонне число

Нуклонне число

а) Купрумб) Станумв) Оксигенг) Бор2. Визначте хімічний елемент за умовою завдання: а) протонне число атома становить 17__________

б) кількість електронів у атомі становить 23 ________________________________________________________________________

в) нуклонне число дорівнює 9, кількість електронів — 4_____________________________________________________________

г) атом має на 2 протони більше, ніж атом Флуору__________________________________________________________________

д) атом має на 5 електронів менше, ніж атом Магнію________________________________________________________________

е) нуклонне число дорівнює 40, кількість протонів — 20_____________________________________________________________

є) кількість протонів — 11, нейтронів — 12, електронів — 11_________________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити