Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ

УРОК 1. НАЙВАЖЛИВІШІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

УРОК 2. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ (КИСЕНЬ І ВОДА), РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ ТА РОЗКЛАДУ

УРОК 3. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ФОРМУЛАМИ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 4. ПЕРШІ СПРОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

УРОК 5. ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ, ГАЛОГЕНИ ТА ІНЕРТНІ ЕЛЕМЕНТИ

УРОК 6. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

УРОК 7. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

УРОК 8. ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ

УРОК 9. СКЛАД АТОМНИХ ЯДЕР

УРОК 10. ІЗОТОПИ. НУКЛІДИ В ПРИРОДІ

УРОК 11. СТАН ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ. ЕЛЕКТРОННІ ОРБІТАЛІ. СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОЇ ОБОЛОНКИ АТОМІВ

УРОК 12. РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОНІВ У ЕЛЕКТРОННІЙ ОБОЛОНЦІ. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ № 1-20

УРОК 13. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБОЛОНКИ ТА СТРУКТУРОЮ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

УРОК 14. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК І ВЛАСТИВОСТЯМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ПОНЯТТЯ ПРО РАДІУС АТОМА

УРОК 15. ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ № 1 -20 ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА БУДОВОЮ АТОМА

УРОК 16. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

УРОК 17. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА»

УРОК 18. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА»

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 19. ПРИРОДА ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ

УРОК 20. КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ЙОГО УТВОРЕННЯ

УРОК 21. ПОЛЯРНИЙ І НЕПОЛЯРНИЙ КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

УРОК 22. ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК. КРИТЕРІЇ УТВОРЕННЯ ЙОННОГО ЗВ'ЯЗКУ

УРОК 23. СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЗА ФОРМУЛОЮ СПОЛУКИ

УРОК 24. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ СПОЛУК ЗА ВІДОМИМИ СТУПЕНЯМИ ОКИСНЕННЯ

УРОК 25. БУДОВА ТВЕРДИХ РЕЧОВИН. КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

УРОК 26. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН З РІЗНИМИ ТИПАМИ КРИСТАЛІЧНИХ ҐРАТОК

УРОК 27. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ № 3

УРОК 28. ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 29. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ — ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ

УРОК 30. МОЛЯРНА МАСА РЕЧОВИНИ

УРОК 31. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК 32. ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗІВ

УРОК 33. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ ПРО КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ, МОЛЯРНУ МАСУ ТА МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ

УРОК 34. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ

УРОК 35. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ ПРО ВІДНОСНУ ГУСТИНУ ГАЗІВ

УРОК 36. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

УРОК 37. ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 38. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЇХНІЙ СКЛАД І НОМЕНКЛАТУРА

УРОК 39. ОКСИДИ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОШИРЕНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ

УРОК 40. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ. ПРИНЦИП КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЗАЄМОДІЙ

УРОК 41. РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

УРОК 42. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

УРОК 43. ОСНОВИ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ

УРОК 44. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ. РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ. РЕАКЦІЇ ОБМІНУ

УРОК 45. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЛУГАМИ

УРОК 46. КИСЛОТИ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОШИРЕНІСТЬ І ЗАСТОСУВАННЯ

УРОК 47. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З КИСЛОТАМИ

УРОК 48. РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ. РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ

УРОК 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ ТА РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

УРОК 50. СОЛІ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОШИРЕНІСТЬ І ЗАСТОСУВАННЯ

УРОК 51. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ

УРОК 52. АМФОТЕРНІ ОКСИДИ ТА ГІДРОКСИДИ

УРОК 53. ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ

УРОК 54. ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ КИСЛОТ, ОСНОВ І СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ

УРОК 55. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

УРОК 56. ГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ОСНОВНИМИ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 57. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

УРОК 58. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

УРОК 59. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

УРОК 60. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити