Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 8 СУЧАСНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ. ІЗОТОПИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки й узагальнення;

- полікультурної — виховання на прикладі біографій видатних людей;

- соціально-трудової — вчити оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань;

- здоров'язбережувальної — вчити учнів дбати про своє здоров'я.

- Формування предметних компетентностей: сформулювати сучасне визначення періодичного закону на основі будови атомів хімічних елементів; розкрити суть поняття «ізотопи», ознайомити учнів зі стабільними й радіоактивними ізотопами; поглибити знання учнів про будову атома, про згубний вплив радіоактивного випромінювання на живі організми; виховувати у школярів відповідальне ставлення до виконання завдань, бути уважними, не відволікатися від основної роботи; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: Періодична система, роздавальний матеріал.

Тип уроку: ВНМ(Д).

Форми роботи: «Мікрофон», хімічна розминка, робота з Періодичною системою, лекція, бесіда, фронтальне розв'язування задачі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Вправа «Мікрофон» (за основними питаннями теми)

✓ Періодичний закон;

✓ періодична система;

✓ період;

✓ види періодів;

✓ група;

✓ підгрупи;

✓ головна підгрупа;

✓ побічна підгрупа;

✓ атом;

✓ будова атома;

✓ ядро;

✓ електрон;

✓ протон;

✓ нейтрон;

✓ протонне число;

✓ нуклонне число.

2. «Хімічна розминка»

Робота в зошитах і одночасно на дошці (три учні) для перевірки. Завдання можна записати заздалегідь на дошці або спроектувати на екран.

Завдання

▼ Запишіть протонне й нуклонне числа для Стануму, Фосфору, Брому і Платини.

▼ Вкажіть заряди ядер атомів Сульфуру, Аргону, Барію, Арсену.

▼ Розрахуйте кількість протонів і нейтронів у ядрах атомів Скандію, Силіцію, Стронцію, Феруму.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Приваблива мета»

Ставимо перед учнями проблемні питання:

1) Від чого залежить періодичне повторення властивостей елементів виходячи з будови атомів?

2) Якщо ядра атомів складаються з певного числа протонів і нейтронів, то чому тоді відносні атомні маси елементів — дробові числа?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лекція з елементами бесіди

1) На попередньому уроці ми знайшли в Періодичній системі невідповідності положення елементів значенням відносної атомної маси. Згадали, що атом складається з позитивно зарядженого ядра й електронної оболонки. З’ясували, що протонне число атома чисельно дорівнює позитивному заряду ядра атома хімічного елемента.

Отже, тепер можна зробити висновок і дати сучасне формулювання періодичному закону:

«Властивості елементів і їх сполук перебувають у періодичній залежності від...» (пропонуємо учням закінчити визначення).

2) Повертаємося до другого проблемного питання. Записуємо на дошці кілька різновидів атомів хімічного елемента Оксигену:

168О 178О 188О

і пропонуємо учням визначити, чим вони відрізняються, а чим схожі.

Учні повинні правильно визначити, що спільне в них протонне число, відрізняються вони значеннями нуклонного числа. Отже, у них однакова кількість протонів і різна кількість нейтронів. Тому середня атомна маса хімічного елемента розраховується з урахуванням поширення ізотопів цього елемента на Землі (робота з підручником).

3) Формулюємо поняття «ізотопи». Пояснюємо існування стабільних і радіоактивних ізотопів. Наводимо приклади.

4) Інформуємо про згубний вплив радіації на живі організми, пропонуємо учням розповісти, що вони знають про радіацію та її вплив на навколишнє середовище.

5) Розв’язуємо задачу.

Елемент розташований у ІІІ групі. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду дорівнює 102. Визначте який це елемент. Розрахуйте кількість протонів і нейтронів у ядрі його атома. Спочатку проводимо з учнями підготовчу бесіду:

✓ Яка загальна формула вищих оксидів елементів ІІІ групи?

R2O3

✓ Відносна атомна маса якого елемента в цій формулі нам відома? Невідому атомну масу ми позначимо х.

Розв’язання

Mr (RA) = 2 ∙ х + 16 ∙ 3 = 2X + 48 = 102.

Розв’язуємо рівняння: х = 27.

Ar (Al) = 27,

отже, цей елемент Алюміній.

Протонне число Al — 13, отже, протонів — 13, 27 - 13 = 14 нейтронів.

Відповідь: Al, протонів — 13, нейтронів — 14.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Повертаємося до проблемних питань і відповідаємо на них.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Крім завдання вивчити параграф підручника та вправ, пропонуємо учням за бажанням підготувати доповідь з електронною презентацією про радіацію та її вплив на живі організми й навколишнє середовище.

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ

Історична довідка про М. Склодовську-Кюрі

Марія Склодовська-Кюрі (7.11.1867-4.07.1934) — польський і французький фізик і хімік, один з основоположників учення про радіоактивність. Народилася у Варшаві. У 1891-1894 роках навчалася в Паризькому університеті й, закінчивши його, отримала два дипломи ліценціата — з фізики (1893) та математики (1894). 1895 року вийшла заміж за французького фізика П’єра Кюрі й із цього ж року почала працювати в його лабораторії в Школі фізики і хімії (Париж). У 1900-1906 роках — викладач фізики в Севрській нормальній школі.

1903 року захистила в Паризькому університеті докторську дисертацію. З 1906 року — професор і завідувач кафедри Паризького університету, з 1914 року — директор Інституту радію.

Роботи Склодовської-Кюрі присвячені радіоактивності та її застосуванню. 1897 року почала дослідження радіоактивного випромінювання солей Урану й дійшла висновку, що воно є властивістю самих атомів Урану. 1898 року незалежно від Г. Шмідта довела наявність радіоактивності у Торію. Також зауважила, що радіоактивність у деяких мінералів, що містять Уран і Торій, набагато інтенсивніше, ніж можна було очікувати. Припустила, що ці мінерали (уранова смоляна руда, хальколіт) містять новий радіоактивний елемент, відмінний від Урану й Торію. Пошуки цього гіпотетичного радіоактивного елемента були проведені в урановій смолці спільно з П’єром Кюрі. Використовуючи розроблений ними метод збагачення активною речовиною, учені дійшли висновку, що в урановій смолці присутні два нових радіоактивних елементи. У результаті спільної напруженої та кропіткої роботи з переробки великих кількостей уранової смолки з метою концентрації активної речовини вони в липні 1898 року відкривають один із цих елементів — Полоній, у грудні другий — Радій, 1899 року — наведену радіоактивність.

1902 року Склодовська-Кюрі одержала кілька дециграмів чистої солі Радію, а 1910 року разом із французьким хіміком А. Деб’єрном — металевий радій. Вона визначила атомну вагу Радію і його місце в періодичній таблиці хімічних елементів. 1903 року за дослідження явища радіоактивності подружжя Кюрі (спільно з Беккерелем) удостоєне Нобелівської премії з фізики, а 1911 року Марії Склодовській-Кюрі за одержання радію в металевому стані присуджено Нобелівську премію з хімії.

Склодовська-Кюрі випробувала багато елементів на радіоактивність, досліджувала їхні властивості, розробила основи кількісних методів радіоактивних вимірювань, вивчала наведену радіоактивність, визначила вплив радіоактивного випромінювання на живу клітину, перша використала радіоактивність (еманація Радію) в медицині, ввела термін «радіоактивність». У роки Першої світової війни (1914-1918) організувала 220 пересувних і стаціонарних рентгенівських установок для рентгено- та радіологічного обслуговування госпіталів Франції. Померла від лейкемії.

(http://biografiya.com.ua)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити