Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 10 БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ. СТАН ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки й узагальнення;

- соціально-трудової— вміння оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань, здійснювати взаємоперевірку.

- Формування предметних компетентностей: вивчити будову електронних оболонок атомів елементів І-ІІ періодів; ознайомитися з рухом електронів у атомі; розкрити суть понять «електронна хмара», «електронна орбіталь», «енергетичні рівні та підрівні», «спін електрона», «спарені й неспарені електрони», «s-електрони», «р-електрони», «радіус атома», «електронна схема», «електронна формула»; навчитися складати електронні схеми й електронні формули будови атомів хімічних елементів; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: ПСХЕ, таблиці «Види електронних хмар», «Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів», малюнки в підручнику, дидактичний матеріал, технічні засоби навчання.

Тип уроку: ВНМ(Д).

Форми роботи: самостійна робота, прийоми «Експрес-тести», «Взаємоперевірка», лекція, бесіда, демонстрація.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. САМОСТІЙНА РОБОТА. ЕКСПРЕС-ТЕСТИ (10 хв)

Варіант І

1. У якому періоді розташований Mg?

а) 2;  в) 5;

б) 3;  г) 4.

2. Вкажіть елемент, який утворює летку сполуку з Гідрогеном:

а) Zn;  в) C;

б) K;  г) Ba.

3. Вкажіть елемент, який утворює вищий оксид типу R2O5:

а) Na;  в) P;

б) Ba;  г) S.

4. В якій групі розташований Флуор?

а) II;  в) V;

б) III;  г) VII.

5. Вкажіть елемент, що належить до головної підгрупи:

а) Ag;  в) Br;

б) Cd;  г) Mn.

6. Вкажіть елемент, розташований у ІІІ періоді, ІІ групі:

а) Na;  в) P;

б) S;  г) Mg.

7. Вкажіть елемент, ядро якого містить 20 протонів:

а) Ca;  в) Cr;

б) S;  г) Zn.

8. Вкажіть заряд ядра атома Брому:

а) 45;  в) 35;

б) 80;  г) 40.

9. Вкажіть елемент, який містить 12 електронів:

а) Mg;  в) B;

б) Al;  г) Cl.

10. Вкажіть число нейтронів у ядрі атома Аргону:

а) 24;  в) 30;

б) 18;  г) 40.

Варіант ІІ   

1. Вкажіть число протонів у ядрі атома Калію:

а) 20;  в) 39;

б) 19;  г) 29.

2. Вкажіть елемент, що містить 15 електронів:

а) Br;  в) Al;

б) Ba;  г) P.

3. Вкажіть елемент, розташований у ІІ періоді, VI групі:

а) C;  в) O;

б) F;  г) B.

4. Вкажіть заряд ядра атома Хлору:

а) 35;  в) 18;

б) 17;  г) 35,5.

5. Вкажіть елемент, що утворює вищий оксид типу RO2:

а) S;  в) Ba;

б) Si;  г) Fe.

6. В якій групі розташований Сульфур?

а) II;  в) III;

б) V;  г) VI.

7. Вкажіть елемент, що належить до побічної підгрупи:

а) Sr;  в) Sc;

б) P;  г) F.

8. Який з елементів утворює летку сполуку з Гідрогеном?

а) Ca;  в) Cl;

б) Hg;  г) Cr.

9. Вкажіть число нейтронів у ядрі атома Феруму:

а) 26;  в) 28;

б) 56;  г) 30.

10. В якому періоді розташований Бром?

а) 2;  в) 4;

б) 6;  г) 5.

На зворотній стороні дошки записуємо правильні відповіді для взаємоперевірки результатів тестування. Кожну відповідь учні оцінюють в 1 бал.

У результаті отримуємо певну кількість балів. Учень, який перевіряв, ставить під оцінкою своє прізвище. Учителю залишається виставити оцінки.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під час хімічних реакцій з ядрами атомів не відбувається ніяких змін, але змінюються їхні електронні оболонки. Отже, сьогодні на уроці ми повинні вивчити будову електронних оболонок атомів, тому що зі зміною будови електронної оболонки атомів відбувається зміна властивостей елементів.

Ми повинні зрозуміти на основі будови електронних оболонок атомів, чому ці властивості періодично повторюються.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лекція

На дошці написані нові поняття, з якими учням треба буде ознайомитися на уроці.

✓ Електронна хмара.

✓ Електронна орбіталь.

✓ Спін.

✓ s-електрони.

✓ р-електрони.

✓ Енергетичний рівень.

✓ Енергетичний підрівень.

✓ Номер періоду.

✓ Номер групи.

✓ Спарені й неспарені електрони.

План лекції

1. Даємо поняття про електронну хмару, електронну орбіталь, спін електрона. Розглядаємо малюнки в книжці, на таблицях, демонструємо презентацію «Моделі атомів».

2. Ознайомлюємо з формами й розмірами орбіталей. Даємо поняття про s-електрони та р-електрони, їх розміщення у просторі, кількість. Демонстрація «Форми електронних орбіталей».

3. Даємо поняття про енергетичні рівні (електронні оболонки) та підрівні (атомні орбіталі): розміщення орбіталей на енергетичних рівнях, правила заповнення орбіталей.

4. Пояснюємо будову електронних оболонок атомів хімічних елементів І-ІІІ періодів:

✓ електронна схема (заряд ядра атома, електронні оболонки, кількість електронів на них);

✓ електронна формула (s-, р-електрони);

✓ графічне зображення заповнення орбіталей (комірки);

✓ спарені й неспарені електрони (розміщення електронів по комірках).

5. Даємо поняття про радіус атома (кількість оболонок).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Пропонуємо декільком учням вийти до дошки й пояснити, як вони зрозуміли будову електронних оболонок атомів. Незрозумілі питання ще раз уточнюємо.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда

▼ Які види електронних хмар ви знаєте?

▼ Яка форма хмари р-електронів?

▼ Яка форма хмари s-електронів?

▼ Що таке енергетичні рівні?

▼ Що таке енергетичні підрівні?

▼ Що таке спін електрона?

▼ Як ми визначали кількість електронних оболонок у атомі?

▼ Як визначити кількість електронів на зовнішній оболонці в атомі?

▼ Які це спарені, а які неспарені електрони?

▼ Яка кількість s-електронів і р-електронів може перебувати на певній оболонці?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф підручника.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити