Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 12 ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ І-ІІІ ПЕРІОДІВ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей: саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій; комунікативної — вміння працювати в колективі; соціально-трудової — здійснення взаємоопитування та взаємоперевірки учнів.

- Формування предметних компетентностей: повторити будову атома, будову електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів, рух електронів у атомі; вміти розкривати суть понять «електронна хмара», «електронна орбіталь», «енергетичні рівні та підрівні», «спін електрона», «спарені й неспарені електрони», «s-електрони», «р-електрони», «радіус атома», «електронна схема», «електронна формула»; вчитися складати електронні схеми й електронні формули будови атомів хімічних елементів; закріпити знання учнів про будову електронних оболонок атомів малих періодів, про основні поняття теми; закріпити вміння складати електронні схеми й електронні формули будови атомів, графічно розподіляти електрони по комірках, встановлювати зв'язок положення елемента у ПС з електронною будовою атомів; формувати в учнів розуміння того, що результативність роботи залежить від зусиль, вкладених у неї, набутих знань та вмінь; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: Періодична система, технічні засоби навчання, таблиці «Види електронних хмар», «Будова електронних оболонок атомів І-ІІІ періодів», дидактичний матеріал — картки із завданнями.

Тип уроку: З (РДН), семінар-практикум.

Форми роботи: групова робота в гетерогенних групах, прийоми «Взаємоопитування», «Експрес-тест», «Взаємоперевірка», «Асоціативний кущ».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

1. Корегувальна частина (10 хв). Прийом «Асоціативний кущ»

Діти називають основні поняття теми:

✓ електронна хмара;

✓ електронна орбіталь;

✓ спін електрона;

✓ види електронних хмар;

✓ s-електрони;

✓ р-електрони;

✓ енергетичний рівень;

✓ номер періоду;

✓ номер групи;

✓ протонне число;

✓ нуклонне число;

✓ радіус атома;

✓ спарені й неспарені електрони.

Учні проводять взаємоопитування в групах за основними поняттями теми. Після повторення основних понять теми учні закінчують речення, вставляючи слова.

1. Простір біля ядра атома, де перебування електрона найбільш імовірне, називається... (орбіталь).

2. Існують такі види орбіталей:

а) ... б) ... в) ... г) ...

(s, p, d, f)

3. На s-орбіталі максимум розміщується... електрони, а на р-орбіталі —... електронів. (2 і 6 відповідно)

4. На заряд ядра атома й кількість електронів указує... число. (Протонне)

5. Кількість енергетичних рівнів визначають за номером... (періоду).

6. Кількість електронів на зовнішньому рівні для елементів головних підгруп визначають за номером... (групи).

7. Радіус атома — це відстань від... до... (від ядра до останньої оболонки).

Проводимо експрес-перевірку виконаної вправи.

2. Навчальна частина семінару (15-17 хв)

Завдання на картках. Учні працюють групами.

1. Запишіть схему будови атомів Карбону, Алюмінію, Фосфору й Аргону.

2. Скільки енергетичних рівнів містять атоми Гелію, Оксигену й Сульфуру? Чому? Запишіть електронну схему розподілу електронів.

3. Скільки неспарених електронів містять атоми Хлору й Карбону? Відповідь поясніть на основі будови атомів цих елементів (схема, формула, графічне зображення).

4. Запишіть схему будови атома Хлору в основному та збуджених станах.

5. Скільки електронів містять на зовнішньому рівні атоми Цезію, Плюмбуму й Телуру? Чому?

6. Яка валентність у сполуках з Оксигеном (вищі оксиди) елементів Германію і Хрому? Чому?

7. У якого елемента радіус атома більший — у Кальцію чи у Барію? Чому?

Під час виконання завдань учитель перевіряє роботу груп, коректує та виправляє помилки, пояснює незрозуміле.

3. Контрольна частина семінару (10-12 хв)

Учні по варіантах виконують експрес-тест «Чомучка?»

Під час виконання завдань цього тесту треба вибрати правильну відповідь і дати коротеньке пояснення, навіть одним або двома словами. Наприклад: ІІІ рівні (ІІІ період).

Варіант І

1. Який заряд ядра атома Натрію?

а) 23;    в) 12;

б) 11;    г) 32?

Чому?

2. Яка кількість електронів у атомі Калію?

а) 39;    в) 19;

б) 20;    г) 35.

3. Які з орбіталей складають другий рівень?

а) s;     в) s, p;

б) p, d;    г) s, p, d.

4. Які елементи розташовані в одній підгрупі?

а) K, Ca;    в) Mg, Hg;

б) N, P;    г) P, As.

5. Скільки неспарених електронів містить атом Фосфору (в основному стані)?

а) 2;     в) 1;

б) 3;     г) жодного.

6. Скільки електронів містить на зовнішньому рівні атом Селену?

а) 6;    в) 4;

б) 3;    г) 5.

7. Які елементи розташовані в одному періоді?

а) K, Cs;    в) B, O;

б) K, Ar;    г) C, P.

8. Яка вища валентність у Ванадію?

а) III;    в) V;

б) VI;    г) II.

9. У якого елемента формула сполуки з Гідрогеном — RH4 ?

а) P;    в) Sn;

б) S;    г) Si.

10. У якого елемента формула вищого оксиду типу RO3 ?

а) Si;    в) Cr;

б) Ca;    г) Sn.

Варіант ІІ

1. У якого елемента формула вищого оксиду типу RO?

а) K;    в) Ca;

б) Al;    г) B.

2. У якого елемента формула сполуки з Гідрогеном RH3?

а) Na;    в) P;

б) Ni;    г) Si.

3. Яка вища валентність у Mn?

а) III;    в) V;

б) IV;    г) VII.

4. Які елементи розташовані в одному періоді?

а) C, Si;    в) Na, Cl;

б) B, Ba;    г) F, Cl.

5. Скільки електронів містить на зовнішньому рівні атом Сульфуру?

а) 3;    в) 5;

б) 6;    г) 7.

6. Скільки неспарених електронів містить атом Аргону?

а) 2;     в) жодного;

б) 3;    г) 1.

7. Які елементи розташовані в одній підгрупі?

а) P, S;    в) Ca, Cd;

б) B, F;    г) Cd, Hg.

8. Які з орбіталей складають третій рівень?

а) s;    в) s, d;

б) s, p, d;   г) p, d, f.

9. Яка кількість електронів у атомі Фосфору?

а) 31;    в) 15;

б) 16;    г) 30.

10. Який заряд ядра атома Феруму?

а) 56;    в) 22;

б) 30;    г) 26.

На зворотній стороні дошки (або спроектовані на екран) правильні відповіді. Учні обмінюються роботами й перевіряють їх. Виставляють оцінки: за кожну правильну відповідь — 1 бал.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ СЕМІНАРУ (5 хв)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити