Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 13 ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛИХ ПЕРІОДІВ ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМА

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння самостійно отримувати знання;

- інформаційної— відпрацювання вмінь робити висновки й узагальнення;

- соціально-трудової — вміти оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань.

- Формування предметних компетентностей: навчитися характеризувати хімічні елементи малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома; закріпити набуті знання про періодичну систему хімічних елементів, будову їхніх атомів, взаємозв'язок будови і властивостей елементів; закріпити навички написання електронних схем і формул будови атомів хімічних елементів, складання рівнянь реакцій, що характеризують їхні хімічні властивості.

Обладнання: Періодична система, таблиця «Будова електронних оболонок атомів І-ІІІ періодів».

Тип уроку: ВНМ (Д).

Форми роботи: самостійна робота по варіантах, робота в гетерогенних групах, прийоми «Творча лабораторія», складання схеми-шпаргалки, фронтальна робота біля дошки.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1) Які речовини називають оксидами? На які групи вони поділяються?

2) Які речовини називають кислотами?

3) Які речовини називають основами?

Самостійна робота (5-6 хв)

Завдання: запишіть положення у Періодичній системі, повну будову атома (з протонами й нейтронами) наведеного хімічного елемента. Складіть формули його вищого оксиду й гідроксиду, що йому відповідає, вкажіть їхній характер.

I варіант: елемент № 12.

II варіант: елемент № 7.

III варіант: елемент № 11.

IV варіант: елемент № 6.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Творчі лабораторії» (30 хв)

Учні сідають групами. Кожна група отримує картку з алгоритмом характеристики елемента.

Навчальний матеріал, який охоплює цей алгоритм, учні вже вчили. Отже, на цьому уроці ми його повторимо, розвинемо, узагальнимо й навчимося застосовувати на практиці в характеристиці хімічних елементів.

1) Бесіда за питаннями

▼ Яка характерна властивість металів? (Взаємодія з неметалами)

▼ Яка характерна властивість неметалів? (Взаємодія з металами)

▼ Як основні оксиди реагують з водою?

▼ Як кислотні оксиди реагують з водою?

Все повторене можна узагальнити в схемі-шпаргалці.

Наприклад: треба записати рівняння реакцій, які характеризують кислотний оксид. Дивимось у схему й бачимо, куди ведуть стрілки від кислотного оксиду — до основного оксиду й основи. Тобто записуємо рівняння реакцій за стрілками.

2) Алгоритм характеристики елемента

Діти використовують його на уроці, не переписують у зошит з метою економії часу. Його можна повісити у класі на стенді підготовки до уроку.

I. Місце елемента в ПС:

✓ назва елемента;

✓ відносна атомна маса елемента Ar;

✓ номер періоду (малий чи великий);

✓ номер групи (головна чи побічна підгрупа).

II. Будова атома:

✓ знак хімічного елемента, протонне, нуклонне число;

✓ електронна схема, формула, графічний розподіл електронів по комірках;

✓ протони, нейтрони;

✓ кількість неспарених електронів;

✓ кількість електронів на зовнішньому шарі.

III. Властивості елемента і його сполук:

✓ проста речовина, формула, метал чи неметал;

✓ формула вищого оксиду, його характер;

✓ формула гідроксиду, що відповідає вищому оксиду, його характер;

✓ формула леткої сполуки з Гідрогеном (для неметалів);

✓ рівняння реакцій для простої речовини, вищого оксиду й гідроксиду.

Зразок характеристики елемента № 3

Літій, Ar (Li) = 7, ІІ період, малий, І група, головна підгрупа.

- протонів 3, нейтронів 4

- неспарений електрон 1

- на зовнішній оболонці 1 електрон

Літій, проста речовина літій, метал, вищий оксид Li2O, вищому оксиду відповідає основа LiOH, леткої водневої сполуки не утворює.

Рівняння реакцій складаємо, користуючись схемою-шпаргалкою.

1) 2Li + Cl2→ 2LiCl

2) 4Li + O2→ 2Li2O

3) Li2O + H2O → 2LiOH

Використовуючи цей алгоритм, пропонуємо учням дати характеристику елемента з протонним числом 6. Одночасно викликаємо до дошки сильного учня для виконання цього завдання з метою перевірки й корекції знань.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати характеристику елементів з протонними числами 12 і 15. Знати алгоритм характеристики елемента.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити