Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 17 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 1 З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА»

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- соціально-трудової — спираючись на отримані знання, вміння самостійно працювати, оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань.

- Формування предметних компетентностей: перевірити рівень знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Обладнання: тестові завдання по варіантах.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: індивідуальна робота по варіантах тестових завдань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ЗАВДАНЬ ТЕМАТИЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Варіант І

Правильних відповідей може бути декілька.

1. Рух електрона навколо власної осі:

а) електронна хмара; в) спін.

б) орбіталь;

2. Вкажіть протонне число Фосфору:

а) 31;    в) 16;

б) 15;    г) 21.

3. Вкажіть, який елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу RH3:

а) Карбон;   в) Арсен;

б) Сульфур;   г) Хлор.

4. Вкажіть кількість груп у періодичній системі:

а) 10;    в) 7;

б) 8;    г) 9.

5. Вкажіть протонне число металу:

а) 33;    в) 17;

б) 11;    г) 35.

6. Вкажіть, які властивості має вищий оксид елемента з протонним числом 12:

а) основні;   в) амфотерні;

б) кислотні;   г) нейтральні.

7. Вкажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в елемента з протонним числом 52:

а) 4;    в) 2.

б) 6;

8. Вкажіть, як змінюються металічні властивості в періодах зліва направо:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) не змінюються.

9. Вкажіть протонні числа елементів, що мають однакову кількість електронних шарів:

а) 10 та 11;   в) 15 та 23;

б) 11 та 15;   г) 6 та 22.

10. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до однієї групи:

а) 11;    в) 19;

б) 12;    г) 20.

11. Вкажіть кількість протонів та нейтронів у ядрі атома Цинку:

а) 30;    в) 65;

б) 35;    г) 95.

12. Вкажіть порядкові номера елементів, у яких на зовнішньому рівні 4 електрони:

а) 50;    в) 32;

б) 22;    г) 40.

13. Вкажіть елемент, якому відповідає електронна формула 1S22S2P63S1:

а) Кальцію;   в) Фосфору;

б) Натрію;   г) Магнію.

14. Вкажіть елементи головної підгрупи ІІІ групи:

а) Алюміній;

б) Кадмій;

в) Галій;

г) Магній.

15. Вкажіть пари хімічних елементів, які мають найбільш подібні властивості:

а) Сa та Mg;

б) Ti та C;

в) Br та Cl;

г) Mg та Cl.

16. Установіть відповідність між електронною формулою елементів і їх вищими оксидами.

1) 1s22s2

а) R2O7

2) 1s22s22 p3

б) R2O

3) 1s22s22 p63s1

в) RO

4) 1s22s22 p1

г) R2O5


д) R2O3

17. Установіть відповідність між електронною формулою і групою, в якій розташований елемент.

1) 1s22s1

а) IV

2) 1s22s22 p63s23 p5

б) VI

3) 1s22s22 p63s2

в) I

4) 1s22s22 p2

г) II

5) 1s22s22 p63s23 p4

д) VII

18. Установіть послідовність посилення металічних властивостей елементів:

а) Барій;

б) Берилій;

в) Кальцій;

г) Магній;

д) Стронцій.

19. Елемент V групи має молекулярну масу вищого оксиду 230. Який це елемент? Скільки в нього протонів?

20. Елемент належить до IV групи періодичної системи. Масова частка елемента в його вищому оксиді становить 69,52 %. Визначте невідомий елемент і будову його атома.

Варіант ІІ   

Правильних відповідей може бути декілька.

1. Вкажіть елемент, що має найбільший радіус:

а) Натрій;   в) Індій;

б) Кальцій;   г) Телур.

2.Вкажіть нуклонне число Барію:

а) 56; в) 81;

б) 13; г) 137.

3. Вкажіть елемент, що містить 26 електронів:

а) Ферум;    в) Манган;

б) Магній;   г) Алюміній.

4. Вкажіть кількість періодів у періодичній системі:

а) 8;    в) 7;

б) 10;    г) 6.

5. Вкажіть, якому атому належить електронна формула 1s22s22 p5:

а) Хлору;   в) Флуору;

б) Нітрогену;   г) Літію.

6. Вкажіть, які властивості має вищий оксид типу RO3:

а) основні;   в) кислотні.

б) амфотерні;

7. Вкажіть елемент головної підгрупи V групи:

а) Титан;    в) Арсен;

б) Германій;   г) Ванадій.

8. Вкажіть, як змінюються неметалічні властивості в головних підгрупах зверху вниз:

а) посилюються;

б) не змінюються;

в) послаблюються.

9. Вкажіть протонні числа елементів, що мають однакову кількість електронів на зовнішньому рівні:

а) 5 і 21;    в) 7 і 8;

б) 6 і 14;    г) 17 і 35.

10 Вкажіть протонні числа елементів, що належать до однієї підгрупи елементів:

а) 14 і 32;   в) 14 і 15;

б) 14 і 22;   г) 22 і 40.

11. Вкажіть елементи, які утворюють вищі оксиди типу R2O7:

а) Бор;    в) Манган;

б) Хлор;    г) Хром.

12. Вкажіть елементи, у яких на зовнішньому рівні 7 електронів:

а) 25;    в) 23;

б) 17;    г) 53.

13. Вкажіть протонні числа, які належать лужним металам:

а) 19;    в) 3;

б) 87;    г) 11.

14. Вкажіть протонні числа елементів, які мають однакову кількість енергетичних рівнів:

а) 4 і 5;    в) 6 і 22;

б) 5 і 13;    г) 25 і 34.

15. Вкажіть, які пари елементів мають подібні властивості:

а) N і І;    в) Si і Ge;

б) S і P;    г) Na і Cs.

16. Установіть відповідність між електронною формулою елемента і його сполукою з Гідрогеном.

1) 1s22s22 p2

a) RH

2) 1s22s22 p5

б) RH3

3) 1s22s22 p63s23 p3

в) RH4

4) 1s22s22 p63s23 p4

г) RH2

5) 1s22s4


17. Установіть відповідність між електронною формулою елемента й номером періоду, в якому він стоїть.

1) I

а) 1S22S1

2) II

б) 1S22S22 p63s23 p64s2

3) III

в) 1s1

4) IV

г) 1s22s22 p63s23 p3

18. Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей:

а) Телур;

б) Сульфур;

в) Оксиген;

г) Селен;

д) Полоній.

19. Вищий оксид елемента, що має сполуку з Гідрогеном типу RH3, має молекулярну масу 182. Який це елемент? Скільки в нього нейтронів?

20. Елемент належить до ІІ групи періодичної системи. Масова частка Оксигену в його вищому оксиді становить 40 %. Який це елемент? Визначте будову його атома.

Варіант ІІІ   

Правильних відповідей може бути декілька.

1. Яка максимальна кількість електронів перебуває на s-орбіталі?

а) 3;    в) 6;

б) 2;    г) 8.

2. Який заряд ядра атома Силіцію?

а) 7;    в) 28;

б) 14;     г) 42.

3. Який елемент утворює вищий оксид типу R2O?

а) Магній;   в) Калій;

б) Силіцій;   г) Манган.

4. Вищий оксид елемента з протонним числом 15 має властивості:

а) основні;

б) кислотні;

в) амфотерні.

5. Яке протонне число належить елементу з неметалічними властивостями:

а) 37;    в) 9;

б) 20;    г) 8.

6. Нуклонне число вказує на таке:

а) кількість нейтронів;

б) заряд ядра атома;

в) загальну кількість протонів і нейтронів;

г) кількість протонів.

7. Електронна формула 1s22s22p63s23p5 відповідає атому:

а) Натрію;

б) Хлору;

в) Фосфору.

8. У періодах зі зменшенням протонних чисел неметалічні властивості:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) не змінюються.

9. Вкажіть протонні числа елементів, вищі оксиди яких мають кислотні властивості:

а) 11 і 15;   в) 12 і 20;

б) 15 і 16;   г) 14 і 34.

10. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

а) 13 і 21;   в) 30 і 38;

б) 20 і 30;   г) 14 і 18.

11. Число нейтронів у ядрі атома Хрому:

а) 24;    в) 28;

б) 52;    г) 76.

12. Елементи, у яких на зовнішньому рівні 4 електрони, мають протонні числа:

а) 22;    в) 29;

б) 32;    г) 82.

13. До побічної підгрупи VI групи належать:

а) Арсен;   в) Вольфрам;

б) Молібден;   г) Селен.

14. Однакову кількість електронних шарів мають елементи з протонними числами:

а) 13 і 21;   в) 31 і 39;

б) 21 і 31;   г) 25 і 35.

15. Які пари хімічних елементів мають найбільш подібні властивості?

а) P і As;    в) V і Cr;

б) P і S;    г) Cr і Мо.

16. Установіть відповідність між електронною формулою елемента і його вищим оксидом.

1) 1s22s22 p63s23 p5

a) RO2

2) 1s22s22 p1

б) R2O5

3) 1s22s22 p63s23 p4

в) R2O3

4) 1s22s22 p2

г) RO3


д) R2O7

17. Установіть відповідність між електронною формулою елемента й номером групи, в якій він розташований.

1) І

а) 1s22s22 р5

2) V

б) 1s22s22 p63s23 р1

3) III

в) 1s22s1

4) VII

г) 1s22s22 p63s23 р3


д) 1s22s22 р1

18. Установіть послідовність послаблення металічних властивостей:

а) Нітроген;

б) Карбон;

в) Літій;

г) Флуор;

д) Бор.

19. Вищий оксид елемента IV групи має відносну молекулярну масу 151. Який це елемент? Складіть схему будови його атома.

20. Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном типу RH3. Масова частка елемента в його вищому оксиді становить 43,66 %. Визначте елемент. Складіть формулу вищого оксиду, вкажіть його характер.

Варіант IV   

Правильних відповідей може бути декілька.

1. Загальне число електронів у атомі дорівнює:

а) нуклонному числу; в) номеру періоду;

б) протонному числу; г) номеру групи.

2. Яка кількість протонів у атомі Силіцію?

а) 28;    в) 14;

б) 13;    г) 42.

3. Який елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу RH3?

а) Берилій;   в) Силіцій;

б) Нітроген;   г) Бор.

4. Орбіталі, що мають форму гантелі, позначаються:

а) s;    в) р;

б) d;    г) f.

5. Яке протонне число належить елементу з металічними властивостями?

а) 12;    в) 16;

б) 15;    г) 35.

6. Неметалічні властивості в групах зі зменшенням протонних чисел:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) не змінюються;

г) спочатку посилюються, а потім послаблюються.

7. До головної підгрупи VII групи належить:

а) Хлор;    в) Реній;

б) Манган;   г) Францій.

8. Вкажіть кількість електронних шарів, що має елемент із протонним числом 33:

а) 5;     в) 7;

б) 4;    г) 6.

9. Вкажіть протонні числа елементів, що містять однакову кількість електронів на зовнішньому рівні:

а) 11, 12;    в) 11, 37;

б) 11, 20;    г) 12, 56.

10. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

а) 15, 23;    в) 16, 24;

б) 15, 16;    г) 23, 35.

11. Вкажіть протонні числа елементів, що мають основні властивості:

а) 13, 15;    в) 11, 20;

б) 12, 16;    г) 11, 48.

12. Вкажіть протонні числа елементів, у яких на зовнішньому рівні 6 електронів:

а) 22;    в) 55;

б) 34;    г) 52.

13. Електронна формула 1s22s22 p3 відповідає атому:

а) Гідрогену;   в) Берилію;

б) Гелію;    г) Нітрогену.

14. Номер групи вказує на таке:

а) кількість протонів;

б) вищу валентність в оксиді;

в) кількість електронів;

г) кількість електронів на зовнішньому рівні.

15. Найбільш подібні властивості мають елементи, розташовані:

а) в одному періоді;

б) в одній групі;

в) в одній підгрупі;

г) в головній підгрупі.

16. Установіть відповідність між електронною формулою елемента і його леткою сполукою з Гідрогеном.

1) 1S22S22 p63s23 p2

а) RH3

2) 1S22S22 p4

б) RH4

3) 1S22S22 p63s23 p3

в) RH

4) 1S22S2

г) RH2

5) 1S22S22 p5


17. Установіть відповідність між електронною формулою елемента й номером періоду, в якому він розташований.

1) 1s22s22 p63s2

а) І

2) 1s2

б) ІІ

3) 1s22s22 p63s23 p64s1

в) ІІІ

4) 1s22s2

г) IV

18. Установіть послідовність послаблення неметалічних властивостей:

а) Нітроген;    г) Берилій;

б) Карбон;    д) Бор.

в) Оксиген;

19. Вищий оксид елемента 3-ї групи має відносну молекулярну масу 278. Який це елемент? Вкажіть кількість нейтронів у ядрі його атома.

20. Елемент розташований у V групі. Масова частка Гідрогену в його леткій бінарній сполуці становить 8,82 %. Який це елемент? Складіть формули будови його атома.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити