Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 18 КОРЕГУВАННЯ ЗНАНЬ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — розвивати самостійність мислення, формувати гнучкість і точність думки, розвивати увагу й пам'ять;

- соціально-трудової — вміти оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань.

- Формування предметних компетентностей: навчити учнів знаходити й виправляти допущені помилки; повторити будову періодичної системи, будову електронних оболонок атомів, зв'язок між розташуванням елемента в Періодичній системі й будовою його атома; розвивати в учнях почуття взаємодопомоги, взаєморозуміння, вміння працювати в колективі.

Обладнання: Періодична система, таблиці «Види електронних хмар», «Будова електронних оболонок атомів І-ІІІ періодів».

Тип уроку: корегування знань (КОР).

Форми роботи: групова робота учнів у гетерогенних групах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ

Вчитель на початку уроку робить аналіз письмової роботи. Вказує на завдання, які були виконані учнями добре. Акцентує увагу на завдання, де було допущено найбільше помилок і якого характеру були ці помилки. Ще раз пояснює, як треба було виконати те чи інше завдання, вказує на обсяг знань, які треба було застосувати під час виконання цих завдань. Разом з цим відбувається повторення будови періодичної системи, будови електронних оболонок атомів, зв’язку між розташуванням елемента в ПС і будовою його атома.

IV. КОРЕГУВАННЯ ЗНАНЬ

Учні сідають групами по варіантах, які вони виконували на письмовій роботі, і разом виправляють помилки. Учень повинен з’ясувати, чому допущена помилка, і сам або з допомогою інших учнів групи, які краще виконали це завдання, виправити помилку.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити