Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 19 ЕЛЕКТРОННА ПРИРОДА ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ. ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНІСТЬ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки й узагальнення.

- Формування предметних компетентностей: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв'язок з положенням елемента у періодичній системі, закріпити вміння складати електронні схеми й формули будови атомів; ознайомити учнів з електронною природою хімічного зв'язку, причинами його виникнення; дати поняття про електронегативність хімічних елементів та з'ясувати її зміни в періодах і групах; закріпити знання про електронну будову атомів.

Обладнання: Періодична система, таблиці «Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів», «Види електронних хмар».

Тип уроку: ВП, ВНМ (О).

Форми роботи: робота в гетерогенних групах, прийоми «Хімічний крос», «Вірю — не вірю», «Лови помилку», «Чомучка», лекція, бесіда, робота учнів з таблицями, схемами.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прийом «Хімічний крос»

Вчитель пропонує учням закінчити незавершені вислови.

▼ Протонне число вказує на: а) ...; б) ...; в) ...

▼ Номер періоду вказує на...

▼ Властивості хімічних елементів та їх сполук перебувають у періодичній залежності від...

▼ Номер групи вказує на: а) ... і б) ...

▼ Неметалічні властивості в періодах зі збільшенням заряду ядра атома...

▼ Металічні властивості в групах зі збільшенням заряду ядра атома...

▼ Властивості хімічних елементів у періодах змінюються від... через... до...

2. Прийом «Вірю — не вірю»

Учитель пропонує учням груп скласти запитання типу «А чи вірите ви в те, що...» і потім поставити їх одне одному. Наприклад:

▼ А чи вірите ви в те, що Нітроген стоїть у ІІІ періоді, 5-й групі, побічній підгрупі?

Учні відповідають «Вірю» чи «Не вірю» і пояснюють чому. Кожна група готує по два-три питання.

3. Прийом «Лови помилку»

Проектуємо на екран або роздаємо картки із завданнями, в яких треба знайти помилки й виправити їх.

▼ Електронна формула 1s22s22 p63s23 p4 відповідає атому Сульфуру. (Вірю)

▼ Електронна формула 1s22s22p63s4 відповідає атому Калію. (Не вірю)

▼ Атом Хлору має 2 неспарені електрони (запишіть графічне зображення). (Не вірю)

▼ Атом Нітрогену має 3 неспарені електрони. (Вірю)

▼ Вищий оксид Фосфору — P2O5, має основні властивості. (Не вірю)

▼ Вищий оксид Кальцію — СаО, має кислотні властивості. (Не вірю)

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запрошуємо до дошки чотирьох учнів та пропонуємо записати будову атомів Неону, Аргону, Сульфуру та Магнію з електронними схемами, формулами й розподілом електронів по енергетичних комірках. (Тим самим ми знову повторимо будову атомів і такі поняття, як спарені й неспарені електрони.) Після закінчення роботи пропонуємо відповісти на запитання:

▼ Які властивості проявляють інертні елементи?

▼ Яка будова зовнішнього електронного шару в інертних елементів?

▼ У чому причина саме таких властивостей інертних елементів?

▼ Які електрони називають спареними, а які неспареними?

▼ Що таке радіус атома?

▼ Як змінюється радіус атома в періодах і групах?

Під час бесіди з’ясовуємо, що всі хімічні елементи, крім інертних газів, мають незавершені електронні шари. У процесі утворення хімічних зв’язків атоми хімічних елементів намагаються завершити їх і утворити стійкий октет зовнішнього електронного шару. Отже, сьогодні на уроці ми повинні з’ясувати принципи завершення зовнішнього електронного шару.

Також ми ознайомимося з таким поняттям, як електронегативність, і її зміною в періодах і групах.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Електронна природа хімічного зв'язку

На основі складених на дошці схем пояснюємо, як атоми хімічних елементів завершують свої зовнішні електронні шари. Звертаємо увагу на те, що в неметалічних елементів на зовнішньому шарі 4 і більше електронів.

Неметалічним елементам енергетично невигідно віддавати свої зовнішні електрони, а тому вони приєднують електрони до 8 й утворюють стійкий октет.

У металічних елементів на зовнішньому електронному шарі, навпаки, невелика кількість електронів — від 1 до 3, тому металічні елементи віддають свої зовнішні електрони. На передостанньому електронному шарі в них також є стійкий октет електронів. Тобто робимо висновок, що в утворенні хімічних зв’язків безпосередню участь братимуть електрони зовнішнього шару.

2. Поняття про електронегативність як здатність одних атомів відтягувати електрони від інших атомів

Спочатку даємо визначення «електронегативність» та з’ясовуємо, що це поняття тісно пов’язане з поняттям «радіус атома».

Електронегативність буде тим більше, чим менший радіус атома

На початку уроку ми повторили поняття про радіус атома і з’ясували, як він змінюється в періодах і групах. Тепер з’ясовуємо як буде змінюватись електронегативність у періодах і групах. Пропонуємо учням самим зробити висновок про зміну електронегативності.

Учні повинні зрозуміти, що, якщо радіус атома у періодах зменшується, то електронегативність збільшується.

У групах, навпаки, зверху вниз радіус атома збільшується, отже, електронегативність зменшується.

Пропонуємо учням, користуючись цією схемою, з’ясувати який елемент найбільш, а який найменш електронегативний.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Чомучка»

▼ Чому виникає хімічний зв’язок?

▼ Чому неметалічні елементи переважно приєднують електрони?

▼ Чому металічні елементи переважно віддають електрони?

▼ Чому електронегативність у періодах зі збільшенням порядкового номера елемента збільшується?

▼ Чому електронегативність у групах зі збільшенням порядкового номера елемента зменшується?

▼ Чому Флуор найбільш, а Францій — найменш електронегативний?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити