Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 21 ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК І ЙОГО ВИДИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати завдання;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової— вміння оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань;

- комунікативної — вміння працювати в колективі.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про ковалентний зв'язок і його види — неполярний і полярний; навчитися складати електронні та структурні формули будови ковалентного неполярного й полярного зв'язків; розвивати поняття «частковий заряд — дельта», «електронегативність», «диполь».

Обладнання: Періодична система, таблиці «Види хімічного зв'язку», «Електронегативність».

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: прийоми «Мікрофон», «Хімічний крос», робота в парах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прийом «Мікрофон»

На екран проектуємо основні поняття теми.

✓ Хімічний зв’язок.

✓ Ковалентний зв’язок.

✓ Ковалентний неполярний зв’язок.

✓ Ковалентний полярний зв’язок.

✓ Диполь.

✓ Електронегативність.

✓ Електронна формула.

✓ Структурна формула.

2. Прийом «Хімічний крос»

Продовжимо актуалізацію знань у вигляді прийому «Хімічний крос». Пропонуємо учням незакінчені вислови, які вони повинні закінчити і знайти відповідне поняття в переліку.

1) Взаємодія атомів, яка зумовлює їх сполучення в молекули чи кристали, називається... (хімічний зв’язок).

2) Зв’язок між атомами за рахунок утворення спільних електронних пар називається... (ковалентний зв’язок).

3) Здатність атомів хімічних елементів відтягувати електрони від інших атомів називається... (електронегативність).

4) Ковалентний зв’язок між атомами з однаковою електронегативністю називається... (неполярний).

5) Система з двох зарядів називається... (диполь).

6) Ковалентний зв’язок між атомами неметалічних елементів з різною електронегативністю називається.... (полярний).

Перелік понять:

А — полярний

Б — неполярний

В — диполь

Г — ковалентний зв’язок

Д — електронегативність

Е — хімічний зв’язок

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні на уроці ми повинні закріпити знання про ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний, навчитися складати електронні та структурні формули будови сполук з ковалентним зв’язком.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ І НАВИЧОК

Робота в парах

Завдання перед учнями на картках та спроектовані на екран. Після виконання завдання проектуємо правильні відповіді.

1) Розподіліть речовини за типом зв’язку на речовини з ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв’язком:

NH3, H2S, O2, CH4, N2, Br2, HF, H2O.

Один з учнів виконує це завдання на дошці й пояснює його.

2) Напишіть електронні та структурні формули будови речовин з ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв’язком. Під час виконання цього завдання треба нагадати учням: якщо у формулі речовини міститься два і більше атомів Гідрогену, то це не означає, що вони з’єднані між собою. Це означає, що всі вони з’єднані з центральним атомом. Наприклад, у молекулі води обидва атоми Гідрогену з’єднані з атомом Оксигену.

Пропонуємо учням скласти електронні та структурні формули молекули амоніаку NH3 самостійно.

Пропонуємо декільком учням, які правильно виконали це завдання в зошиті, пояснити його на дошці. Якщо виконання цього завдання викликає труднощі, то вчитель іще раз пояснює складання електронних і структурних формул будови речовин.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Робимо висновок про будову речовин з ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв’язком. Акцентуємо увагу учнів на те, що обидва види ковалентного зв’язку утворюються за рахунок спільних електронних пар, але в ковалентному полярному зв’язку спільні пари зміщені в бік більш електронегативного елемента.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Тренувальні вправи

1. Визначте тип зв’язку в речовинах, складіть їх електронні та структурні формули:

O2, PH3, Cl2, HBr, N2, H2S, NH3, H2.

2. Дайте визначення поняттям.

▼ Ковалентний полярний

зв’язок —...

▼ Диполь —...

▼ Ковалентний неполярний

зв’язок —...

▼ Електронегативність —...

3. Навчальний проект «Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити