Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 22 ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК. ЙОНИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати завдання;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки та узагальнення;

- комунікативної — вміння працювати в парах.

- Формування предметних компетентностей: закріпити поняття ковалентного зв'язку, механізм його утворення, його види, поняття «диполь», розвивати поняття «електронегативність»; набути навичок складання електронних і структурних формул будови молекул; розкрити механізм утворення йонного зв'язку та йонів; виховувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти.

Обладнання: Періодична система, таблиці «Види хімічного зв'язку», «Види кристалічних граток», «Електронегативність».

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми проведення: самостійна робота, лекція, бесіда, робота в парах, прийом «Чомучка».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Варіант І

1. Дайте визначення поняттям:

а) ковалентний зв’язок;

б) ковалентний полярний зв’язок;

в) структурна формула;

г) диполь.

Куди зміщуються спільні пари електронів у ковалентному полярному зв’язку?

2. Який тип зв’язку в речовині N2? Складіть електронну та структурну формули.

3. Який тип зв’язку в речовині H2O? Складіть електронну та структурну формули.

4. Який тип зв’язку в речовині НСl? Складіть електронну та структурну формули.

5. Скільки електронів містить йон Na1+ ? Поясніть рішення.

6. Скільки електронів містить йон S2- ? Поясніть рішення.

Варіант ІІ

1. Дайте визначення поняттям:

а) хімічний зв’язок;

б) ковалентний неполярний зв’язок;

в) аніон;

г) електронна формула;

Як позначають спільні електронні пари у структурній формулі в ковалентному зв’язку?

2. Який тип зв’язку в речовині O2? Складіть електронну та структурну формули.

3. Який тип зв’язку в речовині H2S? Складіть електронну та структурну формули.

4. Який тип зв’язку в речовині NH3? Складіть електронну та структурну формули.

5. Скільки електронів містить йон Ca2+ ? Поясніть рішення.

6. Скільки електронів містить йон C1- ? Поясніть рішення.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні на уроці ми розглянемо зв’язок, який утворюється між елементами, які різко відрізняються електронегативністю. Це металічні й неметалічні елементи. Давайте згадаємо, що відбувається з електронами зовнішнього шару в елементів? Правильно, металічні елементи віддають електрони, а неметалічні їх приєднують.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Механізму утворення йонного зв'язку

Розглянемо утворення йонного зв’язку на прикладі натрій хлориду. У Натрію на зовнішньому електронному рівні один електрон, а в атома Хлору їх сім. До завершення шару Хлору не вистачає одного електрона, який він і «забирає» в атома Натрію. У результаті цього атом Натрію перетворюється на позитивно заряджений йон, а атом Хлору — на негативно заряджений йон. Різнойменно заряджені йони притягуються, і виникає йонний зв’язок.

Натрій віддає електрони та перетворюється на позитивно заряджений йон.

Na0 - 1ē → Na+1 (ls22s22p6)

Хлор приєднує електрони та перетворюється на негативно заряджений йон.

Cl0 + 1ē → Cl-1 (ls22s22p63s23p6)

Отже, утворюються йони. Йони — це заряджені частинки, які утворються з атомів, коли вони віддають або приєднують електрони.

Катіони — позитивно заряджені, аніони — негативно заряджені йони.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в парах

Розглядаємо утворення йонного зв’язку на інших прикладах. Учні працюють у парах та складають схеми утворення йонного зв’язку. Наприклад, можна записати схему утворення йонного зв’язку в молекулах кальцій оксиду, алюміній хлориду та ін.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Чомучка

1) Чому зв’язок між металами та неметалами називають йонним?

2) Чому металічні елементи віддають електрони?

3) Чому неметалічні елементи приєднують електрони?

4) Чому металічні елементи утворюють позитивно заряджені йони?

5) Чому неметалічні елементи утворюють негативно заряджені йони?

6) Чому йонний зв’язок так називають?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

▼ Навчальний проект «Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток».

▼ Тренувальні завдання за темою.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити