Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 23 КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ. АТОМНІ, МОЛЕКУЛЯРНІ ТА ЙОННІ КРИСТАЛИ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН ВІД ТИПУ КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати поставлені задачі;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової— спираючись на отримані знання, вміння самостійно працювати, розвивати гнучкість отриманих знань.

- Формування предметних компетентностей: вивчити основні типи кристалічних ґраток, з'ясувати залежність фізичних властивостей речовин від типу кристалічної ґратки; вміти прогнозувати властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку та типу кристалічної ґратки; виховувати розуміння того, що результативність роботи залежить від зусиль, вкладених у неї, набутих знань та вмінь.

Обладнання: Періодична система, таблиця «Типи кристалічних ґраток», мультимедійний проектор.

Тип уроку: ВНМ (Д).

Форми проведення: лекція, бесіда, складання схеми-шпаргалки, демонстрації, прийом «Творча лабораторія».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

1. Бесіда

1) Як називається зв’язок між металічними та неметалічними елементами?

2) Які йони утворюють металічні елементи?

3) Які йони утворюють неметалічні елементи?

4) Що таке йонний зв’язок?

5) Що таке йони?

6) Як утворюються йони?

7) Як називаються позитивно заряджені йони?

8) Як називаються негативно заряджені йони?

2. Перевірка виконання домашнього завдання

Її доцільно організувати, щоб з’ясувати, як учні зрозуміли механізм утворення йонного зв’язку та йонів.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На попередніх уроках ми розібрали типи хімічного зв’язку. А як ви гадаєте, чи буде тип зв’язку впливати на властивості речовин? Сьогодні на уроці ми ознайомимося із залежністю властивостей речовин від їхньої будови, навчимося передбачати властивості речовин залежно від виду зв’язку та типу кристалічної ґратки.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1) Складаємо схему, яка показує взаємозв’язок між видом хімічного зв’язку, типом кристалічної ґратки та властивостями речовин.

2) Далі повторюємо схему видів хімічного зв’язку.

3) Складаємо схему-шпаргалку про види кристалічних граток.

Кристалічні ґратки

Молекулярні

Йонні

Атомні

Тип зв’язку: ковалентний.

Властивості: гази або рідини за кімнатної температури, низькі температури плавлення.

Приклади: Н2, Cl2, O2, HCl, H2O, NH3

Тип зв’язку: йонний. Властивості: тверді за кімнатної температури, тугоплавкі, переважно розчинні у воді, високі температури плавлення. Приклади: NaCl, CaO, MgBr2

Тип зв’язку: ковалентний неполярний. Властивості: дуже тверді за кімнатної температури, нерозчинні у воді, дуже високі температури плавлення. Приклади: алмаз, кремній, силіцій, карбід

4) Демонстрація «Моделі кристалічних ґраток».

5) Демонстрація «Речовини з різними типами кристалічних ґраток».

6) Демонстрація «Фізичні властивості речовин з різними типами кристалічних ґраток».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Металічні ґратки

Металічні елементи утворюють прості речовини — метали. Який же тип зв’язку в металах? Яка в них буде будова, тобто кристалічна ґратка? У металах існує особливий тип зв’язку, який здійснюють «вільні» електрони. Вони вільно рухаються між атомами та катіонами металів, утворюючи «електронний газ». Насправді до газоподібного стану це не має ніякого відношення. Просто їх так багато, що скупчення електронів нагадує газ.

Властивості металів залежать від наявності вільних електронів. Це електропровідність, теплопровідність, а також металевий блиск, ковкість, пластичність.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

«Творча лабораторія»

Визначимо тип кристалічної ґратки у натрій хлориду. Діємо за схемою.

Натрій хлорид → йонний зв’язок → йонна кристалічна ґратка → речовина тверда за звичайних умов, тугоплавка, розчинна у воді, має високу температуру плавлення. Потім, навпаки, знаючи властивості речовини, передбачимо її вид зв’язку та тип кристалічної ґратки.

Дано властивості речовини: рідина за кімнатної температури, летка, з неприємним запахом. Отже, якщо речовина летка, має запах і за агрегатним станом рідина, то цим властивостям відповідає молекулярний тип кристалічної ґратки. Ще один приклад: речовина тверда за звичайних умов, розчинна у воді, має високу температуру плавлення. Який тип ґратки вона має?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Сьогодні на уроці ми ознайомилися з різними видами кристалічних ґраток і з’ясували, що вид зв’язку в речовинах тісно пов’язаний з їхньою будовою — типом кристалічної ґратки.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Домашній експеримент «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, NaCl, піску».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити