Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 24 ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН ВІД ТИПУ КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей: саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі; інформаційної — відпрацювання вмінь робити висновки та узагальнення; соціально-трудової — вміння оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань, уміння здійснювати самооцінювання.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про типи хімічного зв'язку, кристалічні ґратки, залежність властивостей речовин від типу кристалічної ґратки; закріпити вміння складати електронні та структурні формули будови речовин з ковалентним і йонним зв'язком, визначати типи хімічного зв'язку, передбачати властивості речовин залежно від типу кристалічної ґратки; виховувати у школярів відповідальне ставлення до виконання завдань, бути уважними, не відволікатися від основної роботи; формувати в них розуміння того, що результативність роботи залежить від зусиль, вкладених у неї, набутих знань та вмінь.

Обладнання: Періодична система, таблиці «Види хімічного зв'язку», «Види кристалічних ґраток», роздавальний матеріал — схеми, картки з розрізаними пейзажами, з текстами самостійної роботи, картки самооцінювання, ножиці, скотч, мультимедійний проектор, презентація.

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: психологічна хвилинка, робота в групах, фронтальна робота біля дошки, прийоми «Міні-тест», «Самооцінка», «Асоціативний кущ».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ВСТУП. ЕПІГРАФ (слайди 1-6)

Когда реальность открывает тайны, уходят в тень и меркнут чудеса.

Володимир Зуєв

Так, дійсно, це диво, що у світі існують мільйони різноманітних речовин і всі ці речовини мають свої властивості. Від чого ж залежать властивості речовин? Про це ми будемо говорити сьогодні на уроці. А все починалося... з маленького атома, маленького чарівника. Атомоходи, зорельоти, підкорення космосу та морських глибин — усе в ньому. Люди здавна здогадувалися про те, що речовини складаються з найменших частинок. Ці частинки-атоми не існують поодинці, а об’єднуються в групи й утворюють молекули. Атоми й молекули дуже малі, їх можна побачити тільки в електронний мікроскоп. Отже, сьогодні ми поринемо у віртуальний світ атомів і молекул, з’ясуємо як вони об’єднуються, утворюючи різні типи зв’язку, та як це впливає на властивості речовин.

III. ПСИХОЛОГІЧНА ХВИЛИНКА

«Сьогодні на уроці» (слайд 7)

Подивіться на екран, може, хтось упізнає себе в цих смайликах. Хтось із вас уже знайомий з типами хімічних зв’язків і все вже зрозумів, хтось іще на перехресті, ще є деякі незрозумілі питання, а комусь тільки доведеться ознайомитися з механізмами взаємодії атомів.

Отже, сьогодні на уроці ми будемо працювати з підручником, конспектом, різноманітними схемами. Сподіваюся, ніхто на уроці не засне і ми всі разом досягнемо гарного результату.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Очікувані результати уроку (слайди 8, 9).

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учні сідають групами (по п’ять учнів).

1. Асоціативний кущ за основними поняттями теми (слайд 10)

✓ Ковалентний зв’язок.

✓ Електронегативність.

✓ Презентацію див. на диску, доданому до підручника.

✓ Ковалентний полярний зв’язок.

✓ Ковалентний неполярний зв’язок.

✓ Диполь.

✓ Йонний зв’язок.

✓ Йон.

✓ Катіон.

✓ Аніон.

2. «Художня галерея»

Пропонуємо учням здійснити міні-подорож художньою галереєю. Проектуємо на екран слайд 11. На екрані з’являються по черзі пейзажі, на яких зображені різні пори року. Пропонуємо учням визначити, який вид живопису представлений на малюнках. Правильно, пейзаж. А тепер пропонуємо учням знайти в себе на парті такі самі картки з пейзажами, але вони розрізані на декілька шматочків, які треба скласти як «пазли» та склеїти скотчем. Групи показують одна одній отримані пейзажі, а тим часом учитель пропонує подивитися на зворотну сторону картин, і учні отримують схему, на якій зображені вже вивчені типи хімічного зв’язку. Проектуємо схему на екран та повторюємо механізм утворення ковалентного та йонного зв’язків. (Слайд 12)

3. Повторення вивченого матеріалу

Далі повторюємо залежність типу кристалічної ґратки від типу хімічного зв’язку. (Слайд 13)

4. Робота зі схемою

Наступний слайд 14 показує залежність будови речовин та їхніх властивостей від типу хімічного зв’язку. Розглядаємо подану схему та переходимо до роботи в групах.

VI. РОЗВИВАЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ

Робота в групах

Групи отримують картки із завданнями, які диференційовані з урахуванням рівня навчальних досягнень учнів.

Перевіряти можна фронтально, тому що завдання хоч і сформульовані по-різному, але суть однакова. Групи працюють над виконанням завдань, а потім перевіряють отримані результати.

Можна запропонувати спочатку доповісти результати учням груп, які виконували завдання з рівнем до 6 та 9 балів, а учні групи до 12 балів будуть виправляти та доповнювати відповіді однокласників.

Завдання групі І (рівень — до 6 балів)

Картка для роботи в групі

Дано речовини:

N2, H2S, AlCl3.

1) Складіть електронні та структурні формули будови цих речовин.

2) Укажіть тип їхньої кристалічної ґратки та на основі цього опишіть їхні фізичні властивості.

3) Складіть рівняння реакцій, які характеризують основні хімічні властивості речовини.

Завдання групі ІІ (рівень — до 9 балів)

Картка для роботи в групі

1) Складіть формули речовин:

а) простої речовини, утвореної атомами Нітрогену;

б) гідроген сульфіду;

в) алюміній хлориду.

2) Складіть електронні та структурні формули цих речовин.

3) Укажіть тип їхньої кристалічної ґратки та на основі цього опишіть їхні фізичні властивості.

4) Складіть рівняння реакцій, які характеризують основні хімічні властивості речовини.

Завдання групі ІІІ (рівень — до 12 балів)

Картка для роботи в групі

1) Складіть формули речовин:

а) простої речовини, якої в повітрі найбільше — 78 %;

б) речовини, утвореної елементами з протонними числами 1 і 16;

в) речовини, утвореної елементом, ядро якого містить 13 протонів, та елементом з електронною формулою:

1S22S22 p63s23 p5.

2) Складіть електронні та структурні формули речовин.

3) Укажіть тип їхньої кристалічної ґратки та на основі цього опишіть їхні фізичні властивості.

4) Складіть рівняння реакцій, які характеризують основні хімічні властивості речовини.

VII. САМОСТІЙНА РОБОТА

Міні-тест

Перевірка тесту відбувається дуже швидко, тому що правильні відповіді стоять під однаковими буквами в усіх варіантах. Проектуємо їх на екран.

Варіант І

1) Вкажіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

а) Са3N2;

б) PH3;

в) N2.

2) Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

а) PH3;

б) NaBr;

в) Cl2.

3) Вкажіть речовину з йонним зв’язком:

а) CaCl2;

б) N2;

в) H2S.

4) Вкажіть, яка кристалічна ґратка у калій хлориду:

а) молекулярна;

б) атомна;

в) йонна.

5) Вкажіть, які фізичні властивості можуть бути у калій хлориду:

а) тверда речовина, розчинна у воді, має високу температуру плавлення та кипіння;

б) рідка речовина, розчинна у воді, має високу температуру плавлення та кипіння;

в) тверда речовина, нерозчинна у воді, має невисоку температуру плавлення та кипіння.

Варіант ІІ   

1) Вкажіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

а) CaCl2;

б) H2S;

в) N2.

2) Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

а) CoCl2;

б) NaBr,

в) Вr2.

3) Вкажіть речовину з йонним зв’язком:

а) K2O;

б) NH3;

в) N2.

4) Яка кристалічна ґратка в алмазу?

а) молекулярна;

б) йонна;

в) атомна.

5) Які фізичні властивості можуть бути в алмазу?

а) тверда речовина, не розчинна у воді, має дуже високу температуру плавлення та кипіння;

б) рідка речовина, розчинна у воді, має низьку температуру плавлення та кипіння;

в) тверда речовина, нерозчинна у воді, має невисоку температуру плавлення та кипіння.

Варіант ІІІ  

1) Вкажіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

а) Вr2;

б) HBr;

в) KBr.

2) Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

а) СаО;

б) H2S;

в) O2.

3) Вкажіть речовину з йонним зв’язком:

а) K2O;    в) N2.

б) NH3;

4) Яка кристалічна ґратка у гідроген хлориду?

а) атомна;   в) молекулярна.

б) йонна;

5) Які фізичні властивості можуть бути у гідроген хлориду?

а) Газоподібна за звичайних умов речовина, розчинна у воді, має невисоку температуру плавлення та кипіння;

б) тверда речовина, розчинна у воді, має високу температуру плавлення та кипіння;

в) тверда речовина, нерозчинна у воді, має невисоку температуру плавлення та кипіння.

Варіант IV   

1) Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

а) SO2;    в) CaO.

б) H2;

2) Вкажіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

а) KF;    в) H2O.

б) F2;

3) Вкажіть речовину з йонним зв’язком:

а) CaO;    в) N2.

б) NH3;

4) Яка кристалічна ґратка азоту?

а) Атомна;   в) молекулярна.

б) йонна;

5) Які фізичні властивості можуть бути в азоту?

а) Газоподібна речовина за звичайних умов, нерозчинна у воді, має невисоку температуру плавлення та кипіння;

б) рідка речовина, розчинна у воді, має високу температуру плавлення та кипіння;

в) тверда речовина, нерозчинна у воді, має невисоку температуру плавлення та кипіння.

Варіант V  

1) Вкажіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

а) O2;    в) CaO.

б) H2S;

2) Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

а) CH4;

б) H2O;

в) Сl2.

3) Вкажіть речовину з йонним зв’язком:

а) Ca3N2;

б) Cl2;

в) HF.

4) Яка кристалічна ґратка у калій оксиду?

а) Молекулярна;

б) атомна;

в) йонна.

5) Які фізичні властивості можуть бути у речовини сірки?

а) Тверда речовина, добре розчинна у воді, має високу температуру плавлення та кипіння;

б) рідка речовина, розчинна у воді, має високу температуру плавлення та кипіння;

в) тверда речовина, нерозчинна у воді, має невисоку температуру плавлення та кипіння.

Кожен учень проводить самоперевірку. Кожна відповідь — 1 бал.

VIII. САМООЦІНЮВАННЯ

Учні заповнюють картки самооцінювання. Отримують оцінки за урок.

Картка самооцінювання

Поставте кількість балів, що відповідає рівню Ваших знань:

1

Усна відповідь (1 бал)


2

Робота в групі (впорався сам — 2 бали, з допомогою групи — 1 бал, не впорався — 0 балів):


1) Складання електронних та структурних формул (0-2 бали)


2) Прогнозування фізичних властивостей речовини (0-2 бали)


3) Складання рівнянь реакцій (0-2 бали)


3

Контрольний тест (5 балів)


Загальна кількість балів за урок


IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити