Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 26 СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ СПОЛУК ЗА ВІДОМИМИ СТУПЕНЯМИ ОКИСНЕННЯ АТОМІВ ЕЛЕМЕНТІВ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної— відпрацювання вмінь робити висновки та узагальнення;

- комунікативної — вміння працювати в групі.

- Формування предметних компетентностей: закріпити поняття «ступінь окиснення», вміти визначати ступінь окиснення елемента за формулою; розвивати поняття електронегативність, уміти використовувати його для визначення ступеня окиснення елемента та складання формул; навчитися складати формули сполук за відомими ступенями окиснення атомів елементів; відпрацювати навички та вміння визначати ступені окиснення в сполуках з ковалентним і йонним зв'язком; розвивати поняття «ступінь окиснення»; привчати школярів відповідально ставитися до виконання завдань, бути уважними, не відволікатися від основної роботи; формувати в них розуміння того, що результативність роботи залежить від зусиль, вкладених у неї, набутих знань та вмінь.

Обладнання: Періодична система, таблиця «Електронегативність», роздавальний матеріал.

Тип уроку: З (РДН).

Форми роботи: прийоми «Хімічна розминка», «Взаємоперевірка», робота в гетерогенних групах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Хімічна розминка»

(Учні виконують завдання самостійно.)

На дошці записані формули, в яких треба визначити ступені окиснення елементів.

I варіант

N2, N2O, NO2, N2O5, N2O3, NH3, KNO3.

II варіант

Cr, Cr2O3, CrO, CrO3, CrCl2, CrCl3, K2Cr2O7.

ІІІ варіант   

Cl2O, Cl2, Cl2O3, Cl2O7, Cl2O5, FeCl3, NaClO3.

IV варіант   

Mn2O7, Mn2O3, MnO2, Mn, KMnO4, MnO, Mn2O5.

Наприкінці виконання роботи пропонуємо чотирьом учням виконати ці завдання на дошці з метою перевірки. Коли завдання виконані, перевірені вчителем, пропонуємо учням зробити взаємоперевірку виконаних завдань.

IV. РОБОТА В ГРУПАХ

1. Складання формул за ступенями окиснення елементів

Пропонуємо учням сісти групами.

Пояснюємо на декількох прикладах порядок складання формул. Наприклад: скласти формули кальцій нітриду, алюміній сульфіду, натрій фосфіду.

Кальцій нітрид

Кальцій — у другій групі, отже, ступінь окиснення (+2). Нітроген більш електронегативний, розташований у V групі, його ступінь окиснення обчислюють так: 8 - номер групи = (-3).

Спільне кратне = 6.

Отже, індекси у формулі будуть, відповідно, 3 і 2.

Алюміній сульфід

Алюміній — у третій групі, ступінь окиснення (+3).

Сульфур — 8 - номер групи 6, ступінь окиснення (-2).

Спільне кратне = 6.

Аналогічно складаємо формулу натрій фосфіду.

2. Завдання групам

1. Сульфур утворює хімічні зв’язки з Калієм, Гідрогеном, Оксигеном, Бромом, Карбоном. Складіть формули цих сполук за їх ступенями окиснення. (Підказка: не забувайте про електронегативність)

2. Складіть формули сполук:

а) магній фосфіду;  г) сульфур(VІ) хлориду;

б) натрій нітриду;  д) арґентум йодиду.

в) хром(ІІІ) сульфіду;

3. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках:

SO2, SO3, H2SO3, Na2SO4, Cu2S, Mn2S3, NaH, H2O2, CS2.

4. Яку масу кальцій нітриду можна отримати взаємодією 12 г кальцію з азотом? (Згадайте формулу азоту, пам’ятаючи, що це газ.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити