Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 27 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової — застосовувати набуті знання на практиці, використання взаємоопитування і самоперевірки;

- комунікативної — вміння працювати в групах.

- Формування предметних компетентностей: узагальнити знання з теми; повторити типи зв'язку, види кристалічних ґраток, взаємозв'язок між будовою речовин і їхніми властивостями, ступінь окиснення; закріпити вміння та навички складання електронних та структурних формул будови речовин з ковалентним і йонним зв'язком, уміти передбачати властивості речовин залежно від типу зв'язку, визначати ступінь окиснення у сполуках з ковалентним і йонним зв'язком, складати формули сполук за ступенем окиснення; виховувати почуття взаємодопомоги.

Обладнання: Періодична система, таблиці «Електронегативність», «Види хімічного зв'язку», роздавальний матеріал.

Тип уроку: УП, семінар.

Форми роботи: робота в гетерогенних групах, прийом «Мозкова атака».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. КОРЕГУВАЛЬНА ЧАСТИНА СЕМІНАРУ (10 хв)

Учні на початку уроку сідають групами. Починаємо семінар з основних питань теми. Проводимо прийом «Мозкова атака». Пропонуємо учням за 5 хв згадати якнайбільше основних понять з вивченої теми. Потім, починаючи з першої групи, учні проголошують основні поняття теми й один з учнів записує їх на дошці. При цьому дають визначення цим поняттям, і виправляти їх можуть усі учні класу. Для перевірки, чи всі поняття були названі, їх можна записати на зворотній стороні дошки або спроектувати на екран.

Основні поняття:

1) хімічний зв’язок;

2) ковалентний зв’язок;

3) ковалентний неполярний зв’язок;

4) ковалентний полярний зв’язок;

5) йонний зв’язок;

6) йон;

7) катіон;

8) аніон;

9) диполь;

10) кристалічна ґратка;

11) атомна кристалічна ґратка;

12) йонна кристалічна ґратка;

13) молекулярна полярна кристалічна ґратка;

14) молекулярна неполярна кристалічна ґратка;

15) ступінь окиснення;

16) електронна формула будови молекули;

17) структурна формула будови молекули;

18) електронегативність.

Після перевірки учні побачать, які поняття вони забули, і назвуть їх.

IV. НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА СЕМІНАРУ (20 хв)

Завдання групам

1. Визначте тип зв’язку у сполуках, запишіть схеми їхньої будови.

N2, CS2, AsH3, Ba3N2

2. Які фізичні властивості можна передбачити для речовин, формули яких зазначені в завданні 1?

3. Речовина має велику твердість, високі температури кипіння і плавлення, нерозчинна у воді. Яку кристалічну ґратку має ця речовина? Наведіть приклади речовин з такою кристалічною ґраткою.

4. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках:

CuS, Cr2O3, Mn2O7, MoO3, BaH2, H2CO3,

Fe2 (SO4 )3, K3PO4, CrCl3, Ni (OH)3.

5. Складіть формули сполук:

а) кальцій сульфіду;

б) магній нітриду;

в) ферум(ІІІ) сульфіду;

г) алюміній карбіду;

д) калій фосфіду.

6. Який об’єм водню (н. у.) утвориться під час взаємодії 130 г цинку з хлоридною кислотою?

V. КОНТРОЛЬНА ЧАСТИНА СЕМІНАРУ (15 хв)

До 7 балів

Варіант І

1. Виберіть із переліку речовини:

а) з ковалентним полярним зв’язком

Варіант ІІ

б) з йонним зв’язком

Запишіть схеми їхньої будови.

N2, HF, CaO, O2, H2S, NaBr, Cl2, S8, F2

2. Які фізичні властивості мають речовини:

а) з йонною кристалічною ґраткою?

б) з молекулярною кристалічною ґраткою?

3. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках:

O2, H2O, Na2S, KOH, SO3

F2, BaO, H2S, HClO, MnO2

До 9 балів

Варіант ІІІ

1. Визначте тип зв’язку в сполуках.

N2, Na2S, PH3

Варіант IV

Запишіть схеми їхньої будови.

O2, Mg3N2, CO2

2. Які фізичні властивості можна передбачити для речовини? Наведіть ще приклади речовин із такими властивостями.

KBr      HI

3. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках:

KMnO4, Na2S2O3,

Cr (OH)3, K2O2

К2СrО4, MgSO4,

Fe (OH)2, BaH2

4. Задача

Яка кількість речовини натрію прореагує з водою, якщо утвориться 8,96 л водню (н. у.)?

Яка кількість речовини солі утвориться під час взаємодії 12 г кальцію з фосфором?

До 12 балів

Варіант V

1. Складіть рівняння реакцій речовин, утворених елементами з протонними числами:

№ 12 і № 8 № 1 і № 17

Варіант VI

№ 20 і № 17 № 1 і № 16

Визначте тип зв’язку. Запишіть схеми їхньої будови. Які в них фізичні властивості?

2. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках:

K2Cr2O7, Cr2(SO)4, CrCl3, Cr2S3

NaHSO4, BaO2, PCl3, K3PO4

3. Задача

Яка маса солі утворитися під час взаємодії алюмінію з 4,48 л азоту (н. у.)?

Який об’єм водню (н. у.) витратиться на реакцію із 6,4 г сірки?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити