Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 28 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 2 З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- соціально-трудової— вміти, спираючись на отримані знання, самостійно працювати, оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань.

- Формування предметних компетентностей: перевірити рівень навчальних досягнень учнів, розуміння основних понять теми та вміння застосовувати їх на практиці.

Обладнання: Періодична система, роздавальний матеріал по варіантах.

Тип уроку: КОН.

Форми проведення: індивідуальні завдання тестового характеру.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ ЗА ПИТАННЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант І

1. Ковалентний зв’язок — це зв’язок, який утворюється за допомогою:

а) спільних електронних пар;

б) електростатичного притягання йонів;

в) електростатичного притягання негативно заряджених електронів.

2. Вкажіть сполуку з йонним зв’язком:

а) CO2;    в) NaCl;

б) HCl;    г) SO2.

3. Вкажіть кристалічну ґратку амоніаку:

а) атомна;    в) йонна;

б) молекулярна полярна; г) молекулярна.

4. Вкажіть, які частинки містяться у вузлах йонних кристалічних решіток:

а) атоми;    в) йони;

б) молекули;   г) протони.

5. Який ступінь окиснення атомів у молекулі кисню?

а) -2;    в) -1;

б) 0;     г) +2.

6. Вкажіть сполуку з ковалентним неполярним зв’язком:

а) H2S;    в) N2;

б) CaO;    г) CO2.

7. Вкажіть ступінь окиснення Натрію в сполуках:

а) -1;    в) +1;

б) 0;    г) +2.

8. Яку кристалічну ґратку має алмаз?

а) Молекулярну;

б) атомну;

в) йонну.

9. У якій сполуці ступінь окиснення Хлору +1?

а) Cl2O7;    в) Cl2;

б) Cl2O;    г) Cl2P3.

10. Який тип зв’язку в речовині CO2?

а) Йонний;

б) ковалентний неполярний;

в) ковалентний полярний;

г) металічний.

11. Яка з електронних формул відповідає йону Сульфуру S2 ?

а) 1s22s22 p63s23 p6;

б) 1s22s22 p63s23 p2;

в) 1s22s22 p6 3s23 p4.

12. Молекулярну кристалічну ґратку має:

а) NaCl;    в) С (алмаз);

б) PH3;    г) СаО.

13. У якій сполуці ступінь окиснення Хрому мінімальний?

а) CrO3;    в) CrO;

б) K2CrO4;   г) Cr2O3.

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення йонного зв’язку:

а) Р та Cl;   в) H та H;

б) Na та СІ;   г) S та O.

15. Найбільша електронна густина в молекулі H2S зміщена:

а) до Гідрогену, тому що він більш електронегативний;

б) до Сульфуру, тому що він більш електронегативний;

в) до Сульфуру, тому що він менш електронегативний.

16. Розташуйте елементи за порядком збільшення електронегативності:

а) S;   в) Se;

б) O;   г) Те.

17. Установіть відповідність між формулою і ступенем окиснення Мангану.

1) + 2

a) MnO

2) +5

б) Мn2О3

3) +7

в) Mn2Og

4) +3

г) Mn


Д) КМnО4

18. Розташуйте речовини за порядком збільшення полярності зв’язку:

а) HCl;

б) HBr;

в) H2S;

г) HI;

д) HF.

Варіант ІІ

1. Йонний зв’язок — це зв’язок, який утворюється за допомогою:

а) спільних електронних пар;

б) електростатичного притягання йонів;

в) електростатичного притягання позитивно заряджених ядер;

г) вільних електронів.

2. Вкажіть сполуку з ковалентним неполярним зв’язком:

а) CO2;    в) N2;

б) HCl;    г) СаО.

3. Вкажіть кристалічну ґратку натрій хлориду:

а) атомна;    в) йонна;

б) молекулярна;   г) металічна.

4. Вкажіть частинки, які містяться у вузлах молекулярних кристалічних граток:

а) атоми;    в) йони;

б) молекули;   г) катіони металів.

5. Який ступінь окиснення атомів у простих речовинах?

а) -2;     в) -1;

б) 0;     г) +3.

6. Вкажіть сполуку з йонним зв’язком:

а) H2S;

б) CaCl2;

в) N2O.

7. Вкажіть ступінь окиснення Кальцію в сполуках:

а) -2;    в) +2;

б) 0;    г) +6.

8. Яку кристалічну ґратку має бор?

а) Молекулярну;   в) йонну;

б) атомну;    г) металічну.

9. В якій сполуці ступінь окиснення Брому +5?

а) Br2O7;    в) Br2O5;

б) Br2O3;    г) HBr.

10. Тип зв’язку в речовині Na2O2:

а) йонний;

б) ковалентний неполярний;

в) ковалентний полярний;

г) металічний.

11. Яка з електронних формул відповідає йону Хлору Cl1-?

а) 1S22S22 p63s23 p5;

б) 1s22s22 p63s23 p6;

в) 1s22s22 p63s2.

12. Йонну кристалічну ґратку має:

а) NaCl;    в) O2;

б) PH3;    г) H2S.

13. У якій із наведених нижче сполук ступінь окиснення Мангану найвищий?

а) Mn2O3;    в) Mn2O7;

б) Na2MnO4;   г) Mn2O5.

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення ковалентного зв’язку:

а) Na та Cl;   в) N та H;

б) Cu та Сl;   г) Н та Сl.

15. Найбільша електронна густина в молекулі HCl зміщена:

а) до Гідрогену, тому що він більш електронегативний;

б) до Хлору, тому що він менш електронегативний;

в) до Хлору, тому що він більш електронегативний.

16. Вкажіть ряд елементів, що розташовані за порядком зменшення електронегативності:

а) Sі;    в) S;

б) P;    г) Cl.

17. Установіть відповідність між формулою і ступенем окиснення Хлору.

1) +5

a) Cl2O

2) +1

б) Cl2O3

3) +7

в) KClO3

4) +3

г) Сl2


Д) Cl2O7

18. Розташуйте речовини за порядком зменшення полярності зв’язку:

а) CaH2;

б) CaBr2;

в) СаS;

г) CaI2;

д) CaF2.

Варіант ІІІ   

1. Ковалентний зв’язок, який утворюється між неметалічними елементами з різною електронегативністю:

а) ковалентний неполярний;

б) йонний;

в) ковалентний полярний;

г) металічний.

2. Вкажіть сполуку з ковалентним полярним зв’язком:

а) SO2;    в) NaCl;

б) H2;    г) CaF2.

3. Яку кристалічну ґратку має алмаз?

а) Атомну;   в) йонну;

б) молекулярну;  г) металічну.

4. Вкажіть частинки, що містяться у вузлах атомних кристалічних ґраток:

а) атоми;   в) йони;

б) молекули;   г) протони.

5. Який ступінь окиснення лужних металів?

а) -2;    в) +1.

б) 0;

6. Вкажіть сполуку з ковалентним полярним зв’язком:

а) H2S;    в) Na2S;

б) Ca3N2;    г) Н2.

7. Вкажіть ступінь окиснення Алюмінію в сполуках:

а) +3;    в) +1;

б) 0;    г) -3.

8. Яку кристалічну ґратку має нафталін?

а) Молекулярну;  в) йонну;

б) атомну;   г) металічну.

9. В якій сполуці ступінь окиснення Сульфуру +4?

а) SO3;    в) SO2;

б) H2S;    г) Na2S.

10. Тип зв’язку в речовині N2:

а) йонний;

б) ковалентний неполярний;

в) ковалентний полярний;

г) металічний.

11. Яка з електронних формул відповідає йону Нітрогену N3- ?

а) 1S22S22 p63s23 p3;

б) 1s22s22 p63s23 p2;

в) 1s22s22 p6 3s23 p6;

г) 1s22s22 p6 3s23 p5.

12. Ионну кристалічну ґратку має:

а) KCl;    в) OF2;

б) NH3;    г) F2.

13. У якій сполуці ступінь окиснення Фосфору максимальний?

а) P2O3;    в) Ca3P2.

б) H3PO4;

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення йонного зв’язку:

а) N та O;   в) Mg та H;

б) K та Сl;   г) N та H.

15. Спільні електронні пари в молекулі NH3 зміщені:

а) до Гідрогену, тому що він більш електронегативний;

б) до Нітрогену, тому що він більш електронегативний;

в) до Гідрогену, тому що він менш електронегативний.

16. Розташуйте елементи за порядком збільшення електронегативності:

а) Са;    в) Be;

б) Sr;    г) Mg.

17. Установіть відповідність між формулою і ступенем окиснення неметалічних елементів (крім Н і О).

1) +5

а) CO2

2) +4

б) NH3

3) -2

в) P2O5

4) -3

г) H2S


д) HCl

18. Розташуйте речовини за порядком збільшення полярності зв’язку:

а) KCl;

б) NaCl;

в) LiCl;

г) RbCl;

д) CsCl.

Варіант IV   

1. Зв’язок, утворений елементами, які різко відрізняються електронегативністю, називається:

а) ковалентний полярний;

б) йонний;

в) ковалентний неполярний;

г) металічний.

2. Вкажіть сполуку з йонним зв’язком:

а) SO2;    в) BaCl2;

б) HBr;    г) Cl2.

3. Яку кристалічну ґратку має силіцій карбід?

а) Атомну;

б) молекулярну;

в) металічну;

г) йонну.

4. Вкажіть частинки, які містяться у вузлах молекулярних кристалічних ґраток:

а) атоми;

б) молекули;

в) йони;

г) катіони металів.

5. Який ступінь окиснення атомів у молекулі кисню?

а) -2;    в) +1;

б) 0;     г) +2.

6. Вкажіть сполуку з ковалентним полярним зв’язком:

а) H2O;    в) N2;

б) BaO;    г) CaCl2.

7. Вкажіть ступінь окиснення Барію в сполуках:

а) -2;

б) 0;

в) +2.

8. Яку кристалічну ґратку має кухонна сіль — натрій хлорид?

а) Металічну;

б) атомну;

в) йонну;

г) молекулярну.

9. У яких сполуках ступінь окиснення Нітрогену -3?

а) NH3;    в) AlN;

б) N2O;    г) N2O3.

10. Вкажіть тип зв’язку в речовині SO3:

а) йонний;

б) ковалентний неполярний;

в) ковалентний полярний;

г) металічний.

11. Яка з електронних формул відповідає йону Na1+?

а) 1S22S22 p63s2;

б) 1S22S22 p63s1;

в) 1S22S22 p6;

г) 1S22S22 p63s2.

12. Вкажіть сполуку, яка має молекулярну кристалічну ґратку:

а) AlCl3;     в) O2;

б) SiO2;     г) Ва.

13. У якій сполуці ступінь окиснення Сульфуру мінімальний?

а) Cr2S3;     в) SO2;

б) H2SO4;    г) SO3.

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення йонного зв’язку:

а) C та O;    в) Ca та H;

б) Ca та Cl;    г) Na та Cl.

15. Спільні електронні пари в молекулі OF2 зміщені:

а) до Оксигену, тому що він більш електронегативний;

б) до Флуору, тому що він більш електронегативний;

в) до Флуору, тому що він менш електронегативний.

16. Розташуйте елементи за збільшенням позитивного заряду в сполуках:

а) Al;    в) Si;

б) S;    г) Са.

17. Установіть відповідність між формулою і ступенем окиснення неметалічного елемента.

1) -2

а) MnCl2

2) -4

б) Ca2N2

3) -1

в) Al4C3

4) -3

г) P


д) ZnS

18. Розташуйте речовини за порядком збільшення полярності зв’язку:

а) H2S;

б) H2O;

в) H2Se;

г) H2Po;

д) H2Te.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити