Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 30 КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ — ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. ЧИСЛО АВОГАДРО

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки й узагальнення;

- полікультурної — виховання на прикладі біографій видатних людей;

- комунікативної — вміння працювати в колективі.

- Формування предметних компетентностей: розкрити суть понять «кількість речовини», «моль», «число Авогадро», формувати вміння робити розрахунки із застосуванням цих понять; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: бесіда, робота біля дошки, індивідуальна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви вже знаєте, що для проведення будь-якої реакції необхідно взяти певні маси речовин. Наприклад, 14 г заліза взаємодіють із 8 г сірки.

Проблемне питання

▼ Чому речовини взаємодіють між собою в певних масах?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(Портрет Авогадро та необхідні схеми проектують на екран.)

1. З рівняння Fe + S = FeS слідує, що 1 атом Феруму взаємодіє з 1 атомом Сульфуру.

Отже, в залізі масою 14 г міститься стільки атомів Феруму, скільки атомів Сульфуру в сірці масою 8 г.

Тому в хімії вживають поняття «кількість речовини». Формулювання поняття «кількість речовини».

2. Для вимірювання кількості речовини прийнято одиницю вимірювання «моль».

Формулювання поняття «моль».

3. Число структурних частинок, що міститься в 1 моль будь-якої речовини, відоме й дорівнює 6,02 ∙ 1023. Це число назвали на честь італійського вченого Амадео Авогадро — стала Авогадро:

NA = 6,02 ∙ 1023 моль-1.

4. Історична довідка про А. Авогадро.

5. Стала Авогадро й кількість речовини пов’язані між собою:

v = => N = v ∙ NA

6. Приклад розв’язування задачі із застосуванням вищенаведених формул.

Задача

Обчислити кількість молекул, що містяться у воді кількістю речовини 0,05 моль.

Аналіз задачі: Що відомо? Що знайти? Як це зробити?

Розв’язання

1. Яка кількість молекул води?

N = v ∙ NA.

N (H2O) = 0,05 ∙ 6,02 ∙ 1023 = 3,01 ∙ 1022.

Відповідь: N(H2O) = 3,01 ∙ 1022 молекул.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Розв'язування задач

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком задач. Один учень працює біля дошки, інші — в зошитах.

Хто добре розібрався, працює самостійно.

Задачі

1. Обчислити кількість речовини вуглекислого газу, що містить 3,01 ∙ 1022 молекул. (0,5 моль)

2. Обчислити кількість молекул ферум(ІІІ) оксиду кількістю речовини 0,2 моль. (1,204 ∙ 1022 молекул)

3. Обчислити кількість молекул і атомів, що містяться в кисні кількістю речовини 0,4 моль.

4. Обчислити кількість речовини водню, що містить 3,02 ∙ 1022 атомів Гідрогену.

5. Обчислити кількість атомів, які містяться у воді кількістю 8 моль.

6. Обчислити кількість речовини сульфатної кислоти (H2SO4), яка містить 3,01 ∙ 1023 атомів Гідрогену.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ

Історична довідка про А. Авогадро

Амедео Авогадро (9 серпня 1776 — 9 липня 1857) — італійський фізик і хімік, член Туринської АН (1819). Народився в Туріні. Здобув юридичну освіту. 1800 року почав самостійно вивчати фізику й математику. З 1806 року — демонстратор у коледжі при Туринській академії. З 1809 року — професор у коледжі Верчеллі, у 1820-1822 і 1834-1850 роках — завідувач кафедри математичної фізики Туринського університету.

Основні фізичні роботи присвячені молекулярній фізиці. Вже першими своїми дослідженнями в цій галузі Авогадро заклав основи молекулярної теорії, запропонувавши 1811 року молекулярну гіпотезу в «Нарисі методів визначення відносних мас елементарних молекул тіл і пропорцій, за якими вони входять у сполуку».

1811 року Амедео Авогадро відкрив важливий для фізики й хімії закон, за яким в однакових обсягах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул (закон Авогадро). Виходячи зі свого закону він розробив метод визначення молекулярної і атомної маси. Автор чотиритомної праці «Фізика вагових тіл, або Трактат про загальну конституцію тіл» (1837-1841), який був першим посібником з молекулярної фізики.

(http://biografiya.com.ua)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити