Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 31 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис;

- комунікативної — вміння працювати в парі;

- соціально-трудової — вміння самостійного розв'язування задач.

- Формування предметних компетентностей: формувати вміння робити обчислення на знаходження кількості речовин і кількості структурних частинок; розвивати хімічну мову; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: 3 (Т-М).

Форми роботи: прийом «Хімічний крос», робота в парах, самостійна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Хімічний крос»

(Запитання проектують на екран.)

✓ Кількість речовини.

✓ Стала Авогадро.

✓ Обчислення відносної молекулярної маси речовини.

✓ Визначення кількості атомів за відомою кількістю молекул.

✓ Визначення кількості молекул за відомою кількістю атомів.

✓ Обчислення кількості речовини за відомою кількістю молекул.

✓ Обчислення кількості молекул за відомою кількістю речовини.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо працювати над розв’язуванням задач з використанням вивчених понять.

V. РОБОТА В ПАРАХ

Завдання: заповнити пропущені в таблиці місця. (Таблицю проектують на екран.)

Речовина

Мr(реч.)

v(pe4.), моль

N(молек.)

M(атомів)

O2


0,3Cu1,803 ∙ 1023


N2
3,01 ∙ 1022

CO2


0,5N2O3,316 ∙ 1023


SO3
6,02 ∙ 1023

Перевірку виконаного завдання проектують на екран.

Пари обмінюються картками й перевіряють завдання іншої пари.

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА

Розв'язування задачі

Варіант І

Обчислити кількість молекул і атомів у нітроген(ІІІ) оксиді, який містить 1,505 ∙ 1023 молекул.

Варіант ІІ

Обчислити кількість молекул і атомів у силіцій(IV) оксиді, який містить 1,803 ∙ 1024 молекул.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити