Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 32 МОЛЯРНА МАСА

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки та узагальнення;

- комунікативної — вміння працювати в парі.

- Формування предметних компетентностей: формувати поняття «молярна маса», розкрити різницю між поняттями «молярна маса» та «відносна молекулярна маса»; формувати вміння робити розрахунки із застосуванням понять «кількість речовини», «молярна маса»; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до хімії як науки.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: прийом «Мікрофон», робота в парах, бесіда, фронтальна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прийом «Мікрофон» за основними поняттями попередніх уроків

(Запитання проектують на екран.)

✓ Відносна атомна маса.

✓ Відносна молекулярна маса.

✓ Кількість речовини.

✓ Стала Авогадро.

✓ Обчислення відносної молекулярної маси речовини.

✓ Обчислення кількості речовини за відомою кількістю молекул.

✓ Обчислення кількості молекул за відомою кількістю речовини.

2. Робота в парах

Обчислити відносні молекулярні маси алюміній оксиду, кальцій ортофосфату (Ca3 (PO4 )2).

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми вже знаємо, що всі речовини взаємодіють між собою в певних кількостях. Коли для реакції потрібно взяти речовину, ми її зважуємо.

Проблемне питання

▼ Як пов’язати кількість речовини й масу?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(Необхідні схеми проектують на екран.)

1. Ми вже знаємо, що 1 моль будь-якої речовини містить стале число структурних частинок, але кожна з них має певну масу. А тому 1 моль речовини буде мати стале значення маси. Молярна маса — маса 1 моль речовини.

2. Значення молярної маси речовини чисельно співпадає зі значенням відносної молекулярної маси.

М(речовини) = Мr (речовини).

3. Одиниці вимірювання молярної маси речовини:

М(речовини) = г/моль.

4. Молярна маса пов’язана з кількістю речовини:

v = => m = v ∙ M => M = .

Наведемо приклад розв’язування задачі із застосуванням цих формул.

Задача

Обчислити кількість речовини води масою 3,6 г.

Аналіз задачі: Що відомо? Що знайти? Як це зробити?

Розв’язання

1. Яка молярна маса води?

M (H2O) = Mr (H2O).

Mr (H2O ) = 2 ∙ Ar (H) + A (O ) = 2 ∙ 1 +16 = 18.

M(H2O) = 18 г/моль.

2. Яка кількість речовини води?

v = . v(H2O) = = 0,2 моль.

Відповідь: v(H2O) = 0,2 моль.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком задач. Одну задачу учень розв’язує біля дошки.

Робота в парах

Задачі

1. Обчислити масу ферум(ІІ) оксиду кількістю речовини 0,2 моль.

2. Обчислити кількість речовини вуглекислого газу масою 1,1 г.

3. Обчислити кількість речовини ферум(ІІІ) сульфату масою 8 г.

4. Обчислити кількість атомів Гідрогену, що містяться у водні масою 6 г.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити