Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 33 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ, МОЛЯРНОЇ МАСИ Й МАСИ РЕЧОВИН

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- комунікативної — вміння працювати у групі;

- соціально-трудової — вміння самостійного розв'язування задач.

- Формування предметних компетентностей: формувати вміння робити обчислення на знаходження кількості речовин, молярної маси й маси речовин; розвивати хімічну мову; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: прийом «Хімічна розминка», робота в групах, самостійна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Хімічна розминка» за основними поняттями попередніх уроків

(Запитання проектують на екран.)

▼ Відносна атомна маса.

▼ Відносна молекулярна маса.

▼ Кількість речовини.

▼ Стала Авогадро.

▼ Молярна маса.

▼ Обчислення відносної молекулярної маси речовини.

▼ Обчислення кількості речовини за відомою кількістю молекул.

▼ Обчислення кількості молекул за відомою кількістю речовини.

▼ Обчислення кількості речовини за відомою масою.

▼ Обчислення маси за відомою кількістю речовини.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На уроці продовжуємо працювати над розв’язуванням задач з використанням вивчених понять.

V. РОБОТА В ГРУПАХ

Завдання: заповнити пропущені в таблиці місця. (Необхідну таблицю проектують на екран.)

Речовина

Mr (реч.)

M (реч.), г/моль

V(peч.),

моль

m (реч.), г

N (молек.)

N (атомів)

Na2O2
К2СО3

1,803 ∙ 1022


O2


3,01 ∙ 1022

Mg(OH)2
11,6Ca(PO4)2 (додат.)
1,55Перевірку виконаного завдання проектують на екран.

Спікери груп обмінюються картками й перевіряють завдання іншої групи.

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА

Розв'язування задач

І варіант

Обчислити масу нітроген(ІV) оксиду, який містить 3,01 ∙ 1022 молекул.

ІІ варіант

Обчислити кількість речовини літій оксиду, що має масу 3 г.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити