Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 36 РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис;

- комунікативної — вміння працювати в групі;

- соціально-трудової — вміння самостійно розв'язувати задачі, використання само- і взаємоперевірки.

- Формування предметних компетентностей: продовжити формувати вміння виконувати обчислення кількості речовини, молярної маси, маси речовин, об'єму та відносної густини газів; розвивати хімічну мову; виховувати відповідальне ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: ВНМ (Д).

Форми роботи: формульний диктант, робота в групах, самостійна робота, прийоми «Взаємоперевірка», «Самоперевірка».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

(Запитання проектують на екран.)

Прийом «Формульний диктант»

Записати формули, за якими можна обчислити:

1. Відносну молекулярну масу речовини за відносними атомними масами.

2. Масу речовини за відомою кількістю.

3. Молярну масу речовини за відомою відносною молекулярною масою.

4. Об’єм газу за відомою кількістю речовини.

5. Кількість речовини за відомою кількістю молекул.

6. Кількість речовини за відомою масою речовини.

7. Кількість молекул за відомою кількістю речовини.

8. Кількість речовини за відомим об’ємом.

9. Відносну густину хлору за повітрям.

10. Відносну густину азоту за киснем.

11. Густину газу за нормальних умов.

12. Кількість атомів за відомою кількістю двохатомних молекул.

Прийом «Самоперевірка»

(Відповіді проектують на екран.)

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв’язувати задачі за вивченими раніше формулами.

V. РОБОТА В ГРУПАХ

(Необхідні схеми проектують на екран.)

Учитель ділить клас на групи.

Завдання

1) Заповнити пропущені в таблиці місця (роздавальний матеріал).

Речовина

M (реч.), г/моль

V(peч.), моль

m (реч.), г

N (молек.)

N (атомів)

V (газу), л

N21,4
SO2
3,01 ∙ 1024


NH3


2,5

2) Обчислити відносні густини газів один за одним.


Якого газу

За яким


Кисень

Хлор

Нітроген(ІІ) оксид

Вуглекислий газ
Повітря
Перевірку виконаного завдання проектують на екран.

Прийом «Взаємоперевірка»

Спікери груп обмінюються картками й перевіряють завдання іншої групи.

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА

Розв'язування задач

Кожен учень обирає посильні йому завдання.

(Оцінювання: І-ІІ рівні — до 6 балів, ІІІ рівень — до 9 балів, IV рівень — до 12 балів)

І-ІІ рівні

Варіант І

1. Обчислити об’єм кисню (н. у.) кількістю речовини 3 моль.

2. Обчислити відносну густину метану (CH4) за воднем.

Варіант ІІ

1. Обчислити кількість речовини літій оксиду масою 3 г.

2. Обчислити відносну густину етану (C2H6) за гелієм.

ІІІ рівень

Варіант І

1. Обчислити масу метану (CH4) об’ємом 2,24 л за н. у.

2. Обчислити відносну густину карбон(ІІ) оксиду за повітрям.

Варіант ІІ   

1. Обчислити об’єм гідроген сульфіду (H2S) (н. у.) масою 3,4 г.

2. Обчислити відносну густину нітроген(І) оксиду за повітрям.

V рівень

Варіант І

1. Обчислити кількість атомів Оксигену в нітроген(IV) оксиді масою 9,2 г.

2. Обчислити відносну густину газу за повітрям, якщо його відносна густина за вуглекислим газом становить 1,045.

Варіант ІІ   

1. Обчислити масу хлору, якщо кількість атомів становить 1,204 ∙ 1022.

2. Обчислити відносну густину газу за киснем, якщо його відносна густина за повітрям становить 1,241.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити