Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 42 ОКСИДИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій;

- інформаційної— розуміння та усвідомлення отриманої інформації, вміння робити висновки та узагальнення, складання опорних схем.

- Формування предметних компетентностей: формувати знання про класифікацію оксидів, їхні фізичні та хімічні властивості, одержання, поширення оксидів у природі; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості та способи одержання оксидів; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиця «Основні класи неорганічних сполук», реактиви й посуд згідно з інструкціями до хімічного експерименту, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи» (2004).

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: бесіда, фронтальна робота, демонстрація, робота з підручником, прийом «Міні-практикум».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

(Завдання проектують на екран.)

1. Дописати рівняння хімічних реакцій:

Ca + O2

S + O2

Cu + O2

C + O2

CH4 + O2

2. Які сполуки утворюються внаслідок реакцій взаємодії з киснем?

3. Дати назви отриманим речовинам.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне питання

▼ Які бувають оксиди?

▼ Які їхні властивості?

▼ Як їх одержують?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Демонстрація № 7 «Зразки оксидів»

(ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.12)

За зразками описують фізичні властивості різних оксидів.

2. Робота з підручником

Поширення оксидів у природі.

3. Класифікація оксидів

(Схему проектують на екран і коментують)

4. Одержання оксидів

✓ Окиснення простих речовин

S + О2 = SO2

2Cu + O2 = 2CuO

✓ Горіння складних речовин

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

✓ Розклад деяких солей

CaCO3 = CaO + CO2

5. Демонстрація № 8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою

(ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.13)

6. Хімічні властивості основних оксидів

На екран проектують схему, яка підтверджується записами хімічних рівнянь на дошці.

7. Відповідність кислотних оксидів кислотам

Кислотним оксидам відповідають кислоти. Складаємо схеми відповідності:

N2O5 — HNO3

CO2 — H2CO3

SO2 — H2SO3

SO3 — H2SO4

SiO2 — H2SiO3

P2O3 — HPO3

P2O3 — H3PO4

8. Хімічні властивості кислотних оксидів

На екран проектують схему, яка підтверджується записами хімічних рівнянь на дошці.

9. Вода як найпоширеніший оксид

Найбільш поширеним оксидом є вода. Вона характеризується особливими властивостями.

На екран проектують схему, яка підтверджується записами хімічних рівнянь на дошці.

10. Одержання оксидів

Завдання класу

Написати рівняння реакцій горіння речовин: вуглецю, сірки, гідроген сульфіду. Які сполуки утворилися внаслідок реакцій горіння?

Це основні способи одержання оксидів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь.

1. CO2 + H2O→____________________________

2. CO2+ CaO →___________________________

3. CO2 + NaOH →__________________________

4. MgO + SO3 →__________________________

5. MgO + H2SO4→__________________________

6. CaO + H2O →___________________________

7. H2O + Na →____________________________

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити