Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 43 ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ. ЗАСТОСУВАННЯ ОКСИДІВ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння знаходити нові рішення;

- інформаційної — вміння обирати головне;

- комунікативної — вміння працювати в парі;

- соціально-трудової — використання само- і взаємоперевірки.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про класифікацію оксидів, їхні фізичні та хімічні властивості, розглянути застосування оксидів; закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості оксидів та способи їх одержання; розвивати хімічну мову; виховувати відповідальне ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: бесіда, робота в парах, робота з підручником, самостійна робота, прийоми «Лови помилку», «Самоперевірка», «Наведи порядок», «Взаємоперевірка», «Міні-практикум», «Коло ідей».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми з вами ще раз згадаємо оксиди.

IV. РОБОТА В ПАРАХ

Всі завдання під час виконання перевіряють за допомогою проектування на екран. Здійснюють самоперевірку, відповіді коментують.

1. Прийом «Наведи порядок»

1) Речовини оксиди двох з складаються елементів Оксиген які складні один яких з обов’язково.

2) Оксидам кислоти кислотним відповідають.

3) Оксидів металів валентністю з чотирьох основних менше до належать оксиди.

4) Основи основним відповідають оксидам.

5) Оксиди кислотних до належать оксидів неметалів металів та валентністю чотирьох більше з.

2. Класифікуйте оксиди

CaO, CO2, N2O, CuO, Al2O3, SO3, Mn2O7,

CO, SnO, Cl2O7, P2O5, K2O, BeO.

3. Прийом «Міні-практикум»

Допишіть рівняння реакцій:

1) Mg + O2

2) Na + H2O →

3) BaO + H2O →

4) SO2 + H2O →

5) K2O + SO3

6) SiO2 + NaOH →

7) FeO + H2

8) Al2O3 + HCl →

4. Прийом «Лови помилку»

Знайдіть помилки в рівняннях:

1) CaO + H2O = H2CaO2

2) SO2 + Na2O = Na2SO4

3) SO3 + H2O = S (OH)6

4) CuO + H2SO4 = Cu2SO4 + H2O

5. Робота з підручником: застосування оксидів

Учні самостійно опрацьовують матеріал, після чого відбувається обговорення.

V. CАМОСТІЙНА РОБОТА

1. Прийом «Коло ідей»

Записати рівняння реакцій з оксидом, розташованим у центрі, в результаті яких можна отримати речовини, вказані стрілками.

2. Прийом «Взаємоперевірка»

Відповіді проектують на екран.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити