Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 44 КИСЛОТИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння знаходити нові рішення;

- інформаційної— розуміння та усвідомлення отриманої інформації, вміння робити висновки та узагальнення, складання опорних схем;

- здоров'язбережувальної — вміння поводитися з хімічними речовинами, піклуватися про своє життя і здоров'я.

- Формування предметних компетентностей: формувати знання про класифікацію кислот, їхні фізичні, хімічні властивості та способи одержання; дати поняття про ряд активності металів та заходи безпеки під час роботи з кислотами; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості та способи одержання кислот; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиці «Основні класи неорганічних сполук», «Розчинність кислот, основ і солей у воді», реактиви й посуд згідно з інструкціями до хімічного експерименту, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи» (2004).

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: бесіда, фронтальна робота, демонстрація, лабораторний дослід, прийом «Міні-практикум», «Вилучи зайве».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

(Завдання проектують на екран.)

1. Прийом «Вилучи зайве»

Розв’язання учні обговорюють з учителем.

1) Ca, MgO, NaCl, H2SO4;

2) SO2, H2CO3, Na2O, CuO;

3) K2O, Ag2O, CO2, FeO;

4) SiO2, MnO, P2O5, N2O5;

5) HCl, H2CO3, K2SO4, H3PO4;

2. Установіть відповідність

Оксид

Кислота

1) CO2

a) H2SO4

2) P2O5

б) H2SiO3

3) SO2

В) H3PO4

4) SiO2

г) H2CO3

B) SO3

Д) H2SO3

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продовжити завдання «Вилучи зайве»:

6) HI, H2S, HNO3, HBr;

7) H3PO4, H2SO3, H2S, H2CO3.

Проблемне питання

▼ Як класифікують кислоти?

▼ Які їхні властивості?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(Схеми проектують на екран.)

1. Демонстрація № 9 «Зразки кислот» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.14).

За зразками описують фізичні властивості різних кислот.

2. Демонстрація № 15 «Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей».

3. Класифікація кислот. Схема проектується на екран та коментується вчителем. Дають поняття про основність кислот.

4. Правила безпеки життєдіяльності під час роботи з кислотами. Перша медична допомога під час роботи з кислотами.

Правило «Кислоту у воду!».

5. Хімічні властивості кислот.

На екран проектують схему, яку підтверджують записами хімічних рівнянь на дошці та демонстрацією № 10 «Хімічні властивості кислот» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.15).

Водночас дають поняття про «Ряд активності металів».

6. Поняття про середовища та індикатори.

Лабораторний дослід № 4 «Дія розчинів кислот на індикатори».

7. Способи одержання кислот:

✓ Запишіть рівняння взаємодії з водою сульфур(VI) оксиду та фосфор(V) оксиду. Які сполуки утворилися внаслідок реакцій? Це спосіб одержання кислот.

✓ Якщо кислотні оксиди нерозчинні у воді, то відповідні їм кислоти одержують іншим шляхом з їх солей:

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із незакінченими рівняннями.

1. HCl + K2O →_________________________

2. H2SO4 + CaO →_______________________

3. H2SiO3 + NaOH →______________________

4. H2SO4 + Al →_________________________

5. Mg(OH)2 + H2SO4 →____________________

6. BaCl2 + H2SO4 →______________________

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити