Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 45 ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння знаходити нові рішення;

- соціально-трудової— здійснення само- та взаємоперевірки учнів, уміння самостійно розв'язувати задачі;

- комунікативної — вміння працювати в групі.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про класифікацію кислот, їхні фізичні та хімічні властивості; закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості кислот та способи їх одержання; розвивати хімічну мову; виховувати відповідальне ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: бесіда, робота в групах, самостійна робота, прийоми «Лови помилку», «Міні-практикум», «Самоперевірка», «Взаємоперевірка», «Гронування».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми з вами ще раз згадаємо клас складних неорганічних сполук — кислоти.

IV. РОБОТА В ГРУПАХ

Всі завдання під час виконання перевіряють за допомогою проектування на екран. Здійснюють самоперевірку, відповіді коментують.

1. Прийом «Гронування»

Навести приклади кислот. Дати їм назви.

2. Класифікувати речовини

CaO, CO2, H2SO3, HCl, Al2O3, H2SiO3, Mn2O7, H2SO4,

SnO, Cl2O7, HBr, K2O, BeO.

2. Прийом «Міні-практикум»

Дописати рівняння реакцій:

1) Mg + H3PO4

2) Na + HCl →

3) BaO + H2SO3

4) SO2 + NaOH →

5) K2O + SO3

6) HBr + NaOH →

7) Fe + H2SO4

8) Al2O3 + HCl →

4. Заповнити таблицю

Індикатори

Нейтральне

Кисле

ЛакмусФенолфталеїнМетиловий оранжевийУніверсальний5. Прийом «Лови помилку»

Знайти помилки в рівняннях:

1) CaO + HCl = CaCl2+ H2O

2) H2SO3 + Na2O = Na2SO4 + H2

3) SO3 + NaOH = Na2S + H2O

4) MgO + H2SO4 = Mg2SO4 + H2O

V. САМОСТІЙНА РОБОТА

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:


BaO

NaOH

Fe

CO2

Cu

HCl


H2SO4


Прийом «Взаємоперевірка»

Відповіді проектують на екран.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити