Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 46 РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ Й ОБМІНУ. ЗАСТОСУВАННЯ КИСЛОТ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння знаходити нові рішення;

- інформаційної— розуміння й усвідомлення отриманої інформації, вміння робити висновки й узагальнення.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про основні типи хімічних реакцій, їхні особливості; дати поняття про умови перебігу реакцій обміну до кінця та використання кислот; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості кислот та оксидів; розвивати хімічну мову; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиці «Розчинність кислот, основ і солей у воді», ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи» (2004).

Тип уроку: ВНМ (Д).

Форми роботи: бесіда, фронтальна робота, демонстрація, лабораторний дослід, робота з підручником, прийом «Міні-практикум».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з класом

1. Класифікувати речовини:

CO2, Ca (OH)2, FeCl3, Na, O2, H2SO4, HBr,

K2S, Li2O, Fe(OH)3, Cu(NO3)2, Cr2O3, Cu, H2.

2. Дописати рівняння та визначити типи реакцій:

1) Ca + H2SO4

2) SO2 + Na2O →

3)

4) HCl + NaOH →

3. Які хімічні властивості характерні для кислот?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кислоти переважно вступають у реакції заміщення та обміну.

Проблемне питання

▼ Які особливості перебігу цих реакцій?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Основні типи хімічних реакцій (проектують на екран):

1) Сполучення: A + B → C

2) Розкладу: A → B + C

3) Заміщення: A + BC → AC + B

4) Обміну: AB + CD → AD + CB

2. Особливості реакцій заміщення: елемент, яким утворена проста речовина, має бути активнішим, ніж той, що входить до складу складної речовини.

Приклад: взаємодія металів з кислотою.

3. Три умови перебігу реакцій обміну до кінця:

1) випадіння осаду (↓) — нерозчинні речовини. Дати поняття про користування таблицею «Розчинність кислот, основ і солей у воді».

2) Виділення газу (↑):

H2S ↑, H2CO3 (CO2↑+H2O), H2SO3

(SO2↑+H2O), NH4OH (MH3↑+ H2O)

3) Утворення води.

4. Лабораторний дослід № 5 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Лабораторний дослід 8.4).

5. Робота з підручником. Використання кислот. Після опрацювання — обговорення матеріалу.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Міні-практикум»

Допишіть рівняння можливих реакцій (робота біля дошки):

1. Zn + H2SO4

2. Ag + H2SO4

3. Al + H3PO4

4. Hg + HCl →

5. Mg(OH)2 + H2SO4

6. CaCl2 + H2SO4

7. Cu(NO3 )2 + H2S →

8. KOH + H3PO4

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити