Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 47 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис;

- комунікативної — вміння працювати в парах.

- Формування предметних компетентностей: формувати вміння проводити обчислення за рівнянням хімічних реакцій; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: ВНМ (Д).

Форми роботи: бесіда, прийом «Лови помилку», робота в парах, фронтальна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Лови помилку»

(Завдання проектують на екран.)

Обрати правильно записану формулу:

v = ; v = ; v = m ∙ M;

v = ; v = N ∙ NA; v = ;

v = ; V = v ∙ Vm; V = ;

m = ; m = ; m = v ∙ M;

v = ; v = ; v = V ∙ Vm.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми вже можемо зробити обчислення за формулами.

Проблемне питання

▼ Як робити розрахунки, коли відбувається хімічна реакція?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(Для учнів необхідно виготовити дидактичні матеріали)

1. Алгоритм розв'язування задач за хімічними рівняннями

1) Записати рівняння хімічної реакції з коефіцієнтами.

2) Підкреслити відому за умовою задачі речовину однією рискою, невідому — двома.

3) Обчислити кількість відомої речовини.

4) За рівнянням реакції обчислити кількість невідомої речовини (складання пропорції).

5) Обчислити масу або об’єм невідомої речовини.

2. Приклади розв'язування задач

Задача 1. Який об’єм водню (н. у.) виділиться під час взаємодії 1,2 г магнію з хлоридною кислотою?

Аналіз задачі: Що відомо? Що знайти? Як це зробити?

Розв’язання

Яка кількість речовини магнію?

v = .

v(Mg) = = 0,05 моль.

Яка кількість речовини водню?

= ;

x = = 0,05 моль.

Який об’єм водню виділиться?

V = v ∙ Vm .

V (H2 ) = 0,05 ∙ 22,4 = 1,12 л. Відповідь: V (H2 ) = 1,12 л.

Задача 2. Вугілля масою 6 г спалили. Утворений кapбoн(IV) оксид пропустили крізь розчин барій гідроксиду. Яка маса утвореного осаду?

Розв’язання

1.

2.

3. Яка кількість речовини вугілля?

v = ;

v(C) = = 0,5 моль.

4. Яка кількість речовини вуглекислого газу?

= ;

x = = 0,5 моль.

5. Яка кількість речовини барій карбонату?

= ;

у = = 0,5 моль.

6. Яка маса барій карбонату утвориться?

m = V ∙ M.

M(BaCO3) = Mr (BaCO3) = 197 г/моль.

m (BaCO3 ) = 0,5 ∙ 197 = 98,5 г.

Відповідь: m (BaCO3 ) = 98,5 г.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в парах

Після виконання кожного завдання один з учнів записує розв’язання на дошці, а інші перевіряють свої розв’язки.

1. Яка маса кальцій оксиду вступила в реакцію з водою, якщо утворився гідроксид масою 22,2 г?

2. На розчин арґентум нітрату, що містив сіль масою 1,7 г, подіяли хлоридною кислотою. Випав осад нерозчинної солі. Яка його маса?

3. *Фосфор(V) оксид масою 7,1 г розчинили у воді. Яка маса калій оксиду може вступити в реакцію з утвореною кислотою?

4. *Спалили сірку масою 3,2 г. Утворений оксид розчинили у воді. Яка маса натрій гідроксиду провзаємодіє з утвореним розчином?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити