Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ

УРОК 3 ДІАГНОСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗА 7 КЛАС

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння розв'язувати задачі;

- соціальної компетентності — вчити дітей, спираючись на отримані знання, самостійно працювати.

- Формування предметних компетентностей: повторити основні поняття хімії, вивчені в 7 класі: речовина, матеріал, суміші, атом, молекула, хімічний елемент, прості та складні речовини, хімічна формула, індекс, коефіцієнт, валентність, фізичні та хімічні явища, хімічна реакція, реакції сполучення і розкладу; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: робота з індивідуальними завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ВСТУПНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

IV. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант I

У запитаннях 1-9 укажіть правильну відповідь.

1. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 23?

а) Магнію;   г) Сульфуру;

б) Силіцію;   д) Хлору.

в) Натрію;

2. Виберіть правильний запис складу формули FeCl2:

а) молекула FeCl2 складається з одного атома Феруму і двох атомів Хлору;

б) молекула FeCl2 складається з одного атома Феруму і двох атомів Карбону;

в) до складу FeCl2 входять два елементи: Ферум і Хлор;

г) до складу FeCl2 входять два елементи: Ферум і Карбон.

3. Кисень першим відкрив:

а) Дж Пристлі;  в) Мао-Хоа;

б) К. Шеєле;  г) А. Лавуазьє.

4. Який запис означає «чотири молекули водню»?

а) 4HCl;   в) 4H2;

б) 4H;    г) 4H2O.

5. Яка валентність Феруму в сполуці Fe2O3 ?

а) II; в) IV;

б) I; г) III.

6. Вкажіть хімічне явище:

а) іржавіння заліза;  в) танення льоду;

б) розчинення цукру у воді; г) фільтрування розчину.

7. Яке з понять є зайвим у наведеному рядку?

а) Залізо;   в) каструля;

б) мідь;   г) срібло.

8. Формула ферум(ІІ) оксиду:

а) FeO;    в) Fe (OH)3;

б) Fe2O3;    г) Fe3O4.

9. Вкажіть чисті речовини:

а) кисень;   в) залізо;

б) молоко;   г) річкова вода.

10. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій.

1) K i Cl2

a) CO2

2) C i O2

б) BaS

3) Ba i S

в) KCl

4) К і O2

г) K2O


Д) CuO

11. Заповніть таблицю формулами складних речовин, які можна отримати з наведених елементів.


Cl

O

NaCaLiAl12. Установіть відповідність між назвами та формулами речовин.

1) Сульфур(IV) оксид

а) BaO

2) Фосфор(V) оксид

б) CaI2

3) Кальцій йодид

в) P2O5

4) Барій оксид

г) SO2

5) Нітроген(II) оксид

д) FeCl2

6) Ферум(II) хлорид

е) NO

13. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) CH4 + O2→ CO2+ H2O

б) P + O2→ P2O3

14. Маса води, під час розкладання якої електричним струмом утворилося 12 г водню та 96 г кисню, дорівнює:

а) 110 г;    в) 220 г;

б) 96 г;    г) 108 г.

15. Обчисліть масові частки елементів у ферум(ІІ) хлориді.

16. Запишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам:

SO2, CaO, MgO.

17. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Al + O2

б) ZS + O2

18. В якій речовині масова частка Феруму більша: Fe (NO3 )2 чи FeSO4 ?

19. Складіть рівняння реакцій за схемами й дайте назви сполукам:

20. Виведіть молекулярну формулу речовини, масова частка Феруму в якій 70 %, Оксигену — 30 %, відносна молекулярна маса сполуки — 160.

Варіант II

У запитаннях 1-9 укажіть правильну відповідь.

1. Якому елементу відповідає значення атомної маси 12?

а) S; в) Cl;

б) O; г) C.

2. Найбільше Оксигену міститься:

а) у літосфері;   в) у гідросфері;

б) в атмосфері;   г) у космосі.

3. Першим дослідив властивості кисню:

а) К. Шеєле;   в) Мао-Хоа;

б) А. Лавуазьє;  г) Дж. Пристлі.

4. Виберіть формулу гідроген пероксиду:

а) Na2O2;    г) K2O;

б) H2O2;    д) CO2.

в) C2H2;

5. Яка валентність Купруму в оксиді CuO?

а) II;    в) IV;

б) I;     г) III.

6. Вкажіть фізичне явище:

а) випаровування води;

б) скисання молока;

в) пожовтіння листя;

г) одержання гуми з нафти.

7. Яке з понять є зайвим?

а) Вода;

б) лід;

в) сніжинка;

г) пара.

8. Відносна молекулярна маса Fe3O4 дорівнює:

а) 232;    в) 112;

б) 160;    г) 132.

9. Виберіть із переліку фізичні властивості газоподібного кисню:

а) без запаху;

б) крихкий;

в) нерозчинний у воді;

г) розчинний у воді.

10. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій.

1) Cu i O2

а) CaCl2

2) Li i Br2

б) CuO

3) Ca i Cl2

в) LiBr

4) Са і O2

г) СО


д) СаО

11. Заповніть таблицю формулами складних речовин наведених елементів.


O

S

КBaCr(III)Mg12. Установіть відповідність між назвою та формулою речовин.

1) Карбон(IV) оксид

а) MgO

2) Калій оксид

б) CaCl2

3) Кальцій хлорид

в) CuCl

4) Магній оксид

г) K2O

5) Фосфор(ІІІ) оксид

д) CO2

6) Купрум(I) хлорид

е) P2O3

13. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) Al + Cl2→ AlCl3

б) C3H8 + O2→ CO2 + H2O

14. Під час взаємодії міді масою 6,4 г з киснем масою 1,6 г утвориться купрум(ІІ) оксид масою:

а) 4,8 г;

б) 4 г;

в) 8 г;

г) 10,24 г.

15. Запишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам:

SO3, ВaO, P2O5.

16. Обчисліть масові частки елементів у ферум(ІІ) оксиді.

17. Допишіть рівняння реакцій:

а) Ca + S →

б) CH4 + O2

18. В якій речовині масова частка Феруму більша: Fe (NO3 )3 чи Fe (OH)2?

19. Складіть рівняння реакцій за схемами й дайте назви сполукам:

1. 

20. Виведіть молекулярну формулу речовини, масова частка Натрію в якій 83,13 %, Нітрогену — 16,87 %, відносна молекулярна маса сполуки — 83.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати навчальний проект «З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити