Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 48 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової — вміння самостійно розв'язувати задачі, використання взаємоперевірки;

- комунікативної — вміння працювати в групах.

- Формування предметних компетентностей: продовжити формувати вміння проводити обчислення за рівнянням хімічних реакцій; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: З (РДН).

Форми роботи: бесіда, прийом «Мікрофон», «Взаємоперевірка», робота в групах, фронтальна робота, самостійна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Мікрофон»

(Завдання проектують на екран.)

1. Як визначити відносну атомну масу елемента?

2. Як обчислити відносну молекулярну масу речовини?

3. Як обчислити молярну масу речовини?

4. Як обчислити кількість речовини, якщо відома кількість молекул?

5. Як обчислити кількість речовини, якщо відома маса?

6. Як обчислити кількість речовини, якщо відомий об’єм газу?

7. Які умови ми називаємо нормальними?

8. Сформулювати алгоритм розв’язування задач за рівняннями хімічних реакцій.

9. У чому особливості розв’язування задач, які містять послідовні реакції?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ми з вами продовжуємо розв’язувати задачі за рівняннями.

V. РОБОТА В ГРУПАХ

Розв'язування задач (роздано картки)

1) Яку масу фосфор(V) оксиду необхідно розчинити у воді, щоб одержати ортофосфатну кислоту масою 4,9 г?

2) На кальцій карбонат масою 20 г подіяли надлишком сульфатної кислоти. Яка маса солі та об’єм газу (н. у.) утворились?

3) Літій оксид масою 9 г розчинили у воді. Через утворений літій гідроксид пропустили сульфур(IV) оксид до утворення літій сульфіту. Визначте масу й кількість речовини утвореної солі.

4) Суміш порошків цинку з міддю масою 32,05 г обробили розчином сульфатної кислоти, взятої в надлишку. Виділився газ об’ємом 4,48 л. Які масові частки металів у суміші?

Перевірку здійснюють прийомом «Взаємоперевірка» (групи міняються розв’язками), проектуючи правильні відповіді на екран.

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА

Варіант І

Який об’єм сульфур(IV) оксиду (н. у.) утвориться під час спалювання 0,64 г сірки? Яка маса солі утвориться під час пропускання утвореного сульфур(IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду?

Варіант ІІ

Підірвали суміш водню і хлору, в якій містилося 2,24 л хлору за н. у. Яка маса гідроген хлориду утворилась? Утворений гідроген хлорид пропустили крізь розчин арґентум нітрату. Яка маса утвореного осаду?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити