Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 49 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння знаходити нові рішення;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової — уміння застосовувати набуті знання на практиці, використання самоперевірки та взаємоопитування;

- комунікативної — вміння працювати в парах.

- Формування предметних компетентностей: повторити й закріпити знання з теми «Складні речовини. Оксиди. Кислоти»; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: УП.

Форми роботи: робота в парах, прийоми «Самоперевірка», «Взаємоопитування», «Міні-практикум», «Коло ідей».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Взаємоопитування»

Учні в парах ставлять питання один одному за основними поняттями, вивченими протягом теми.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми з вами ще раз пригадаємо матеріал, вивчений протягом усієї теми.

V. РОБОТА В ПАРАХ

(Завдання проектують на екран.)

1. Класифікувати речовини й дати їм назви

Fe2O3_____________________________________

Mn (OH)4__________________________________

CuCl2_____________________________________

ZnO______________________________________

H2CO3____________________________________

Ba (OH)2__________________________________

HCl______________________________________

Cr (OH)3__________________________________

CO2______________________________________

2. Прийом «Міні-практикум»

Дописати рівняння реакцій:

1) K + H2O →______________________________

2) P2O5 + H2O →____________________________

3) Al + H2SO4 →____________________________

4) FeO + HCl →_____________________________

5) Cr2O3 + H2SO4→__________________________

6) Fe (OH)2 + HCl →_________________________

7) PbO + H2→______________________________

8) N2O3 + CaO →____________________________

9) Na2CO3 + H2SO4→________________________

10) AgNO3 + HCl →__________________________

И Прийом «Коло ідей»

Записати можливі хімічні реакції між речовинами.

4. Задача

Яка маса фосфор(V) оксиду утвориться під час згорання фосфору масою 6,2 г? Яка маса натрій гідроксиду може прореагувати з цим оксидом, якщо утворюється натрій ортофосфат?

Перевірка виконаного завдання (проектують на екран).

5. Прийом «Самоперевірка»

Під час перевірки аналізують запитання, які виникли під час розв’язування завдань.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити