Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 52 ОСНОВИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння знаходити нові рішення;

- інформаційної— розуміння та усвідомлення отриманої інформації, вміння робити висновки та узагальнення, складання опорних схем;

- здоров'язбережувальної — вміння поводитися з хімічними речовинами, піклуватися про своє життя і здоров'я.

- Формування предметних компетентностей: формувати знання про класифікацію основ, їхні фізичні, хімічні властивості та способи одержання; дати уявлення про заходи безпеки під час роботи з лугами; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості та способи одержання основ; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиця «Основні класи неорганічних сполук».

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: бесіда, фронтальна робота, демонстрація, лабораторний дослід, прийоми «Вилучи зайве», «Міні-практикум».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прийом «Вилучи зайве»

1) Са, Na, K, Zn;

2) SO2, H2CO3, Na2O, CuO;

3) CaO, MgO, Na2O, CO2;

4) SiO2, MnO, P2O5, N2O5;

5) HCl, H2CO3, K2SO4, H3PO4;

6) KOH, Cu (OH)2, H2SO4, Ca (OH)2.

Розв’язання обговорюють.

2. Установіть відповідність

Оксид

Основа

1) Na2O

а) Fe (OH)2

2) Fe2O3

б) Ca (OH)2

3) FeO

в) Cu (OH)2

4) CaO

г) NaOH

5) CuO

д) Fe (OH)3

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне питання

▼ Як класифікують основи? Які їхні властивості?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Демонстрація № 11 «Зразки основ» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.17).

За зразками описують фізичні властивості різних основ.

2. Класифікація основ.

Схему проектують на екран і коментують.

3. Правила безпеки життєдіяльності під час роботи з основами. Перша медична допомога у випадку ураження лугами.

4. Хімічні властивості основ.

На екран проектують схему, яка підтверджується записами хімічних рівнянь на дошці та демонстраціями № 12 «Хімічні властивості лугів» і 13 «Одержання і хімічні властивості нерозчинних основ» (ППЗ «(Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.18).

5. Дія розчинів лугів на індикатори. Лабораторний дослід № 2 «Дія розчинів лугів на індикатори».

6. Способи одержання основ.

✓ Луги одержують під час взаємодії активних металів або їх оксидів з водою. Запишіть рівняння реакцій води з натрієм і калій оксидом.

✓ Нерозчинні у воді основи одержують дією лугів на водні розчини солей. Запишіть рівняння реакцій взаємодії магній хлориду та купрум(ІІ) сульфату з лугами.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь.

1. HCl + KOH →___________________________

2. H2SO4 + Cr(OH)3→_______________________

3. SiO2 + NaOH →__________________________

4. SO2 + LiOH →___________________________

5. Mg(OH)2→_____________________________

6. FeCl2 + KOH →__________________________

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити