Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 54 ПОНЯТТЯ ПРО АМФОТЕРНІ ГІДРОКСИДИ. ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння знаходити нові рішення;

- інформаційної— розуміння та усвідомлення отриманої інформації, вміння робити висновки та узагальнення, складання опорних схем.

- Формування предметних компетентностей: дати поняття про амфотерність, формувати знання про амфотерні гідроксиди та оксиди, про використання основ; формувати вміння доводити амфотерність сполук; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиця «Основні класи неорганічних сполук», реактиви й посуд згідно з інструкціями до хімічного експерименту, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи» (2004).

Тип уроку: ВНМ (Д).

Форми роботи: бесіда, фронтальна робота, демонстрація, лабораторний дослід, прийоми «Хімічна розминка», «Міні-практикум», «Вилучи зайве».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Хімічна розминка»

1) Які класи складних неорганічних сполук ви знаєте?

2) Дайте визначення оксидам.

3) Як класифікують оксиди?

4) Дайте визначення кислотам.

5) Як класифікують кислоти?

6) Дайте визначення основам.

7) Як класифікують основи?

8) Які хімічні властивості характерні для основ?

9) Які хімічні властивості характерні для кислот?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кислоти взаємодіють з основами й основними оксидами. Основи взаємодіють з кислотами й кислотними оксидами.

(Демонстрація «Взаємодія алюміній гідроксиду з лугом та кислотою».)

Проблема

▼ До якого класу сполук належить алюміній гідроксид?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Визначають поняття амфотерності.

2. До амфотерних гідроксидів належать: алюміній гідроксид, цинк гідроксид, станум(ІІ) гідроксид, берилій гідроксид, хром(ІII) гідроксид, манган(IV) гідроксид.

3. Амфотерним гідроксидам відповідають амфотерні оксиди. Завдання. Скласти формули амфотерних оксидів.

4. Проблема. Як довести амфотерність сполуки?

Демонстрація № 14 «Доведення амфотерності цинк гідроксиду» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.19)

Під час виконання роботи учні з учителем складають рівняння хімічних реакцій.

5. Робота з підручником «Використання основ». Перевірка завдання відбувається у формі бесіди.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

(Завдання проектують на екран.)

Розв’язування вправ (фронтальна робота й робота біля дошки)

1. Прийом «Вилучи зайве»

(Розв’язки обговорюють.)

1) HCl, H2CO3, Al(OH)3, H3PO4;

2) SO2, CO2, Al2O3, P2O5;

3) KOH, Cu(OH)2, Zn (OH)2, Ca (OH)2;

4) K2O, MnO, BeO, Na2O.

2. Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь.

1. HCl + Be (OH)2→___

2. H2SO4 + Cr(OH)3→__

3. Cr (OH)3 + NaOH →_

4. Sn (OH)2 + LiOH →_ _

5. ZnO + HCl →_____

6. SnO + KOH →_____

3. Здійсніть перетворення

Учням пропонують роздавальний матеріал.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити