Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 55 СОЛІ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОДЕРЖАННЯ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння знаходити нові рішення;

- інформаційної— розуміння та усвідомлення отриманої інформації, вміння робити висновки та узагальнення, складання опорних схем.

- Формування предметних компетентностей: формувати знання про солі, їхні фізичні та хімічні властивості, способи одержання середніх солей; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості та способи одержання середніх солей.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиця «Основні класи неорганічних сполук», реактиви і посуд згідно з інструкціями до хімічного експерименту, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи» (2004).

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: бесіда, фронтальна робота, демонстрація, прийоми «Хімічний диктант», «Міні-практикум».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прийом «Хімічний диктант»

Варіант І

1. Хром(ІII) оксид.

2. Сульфідна кислота.

3. Калій карбонат.

4. Магній гідроксид.

5. Алюміній сульфат.

6. Метафосфатна кислота.

7. Арґентум нітрат.

8. Плюмбум(ІІ) сульфат.

9. Хлор(VII) оксид.

10. Силікатна кислота.

11. Манган(ІІ) хлорид.

12. Барій силікат

Варіант ІІ

1. Алюміній йодид.

2. Магній гідроксид.

3. Карбон(IV) оксид.

4. Ортофосфатна кислота.

5. Манган(VII) оксид.

6. Кальцій бромід.

7. Ферум(ІІ) гідроксид.

8. Нітратна кислота.

9. Натрій сульфіт.

10. Хром(ІІ) гідроксид.

11. Сульфітна кислота.

12. Ферум(ІІІ) сульфат.

2. Класифікувати записані сполуки під час проведення «Хімічного диктанту»

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблема

▼ Які бувають солі? Які їхні властивості?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація солей

Оглядово розглядають класифікацію солей. Детально вивчають середні солі.

2. Демонстрація № 16 «Зразки солей»

(ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.12)

3. Фізичні властивості солей

За зразками описують фізичні властивості різних солей.

4. Хімічні властивості солей

На екран проектують схему, яка підтверджується записами хімічних рівнянь на дошці та демонстрацією № 17 «Хімічні властивості солей» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.21).

5. Способи одержання солей

Реакції нейтралізації

Записати рівняння реакції нейтралізації.

Взаємодія кислот з основними оксидами

Записати рівняння взаємодії натрій оксиду із сульфатною кислотою.

Взаємодія кислот із солями

Записати рівняння взаємодії купрум(ІІ) хлориду із сульфідною кислотою.

Взаємодія двох різних солей

Записати рівняння взаємодії натрій хлориду й арґентум нітрату.

Взаємодія основ з кислотними оксидами

Записати рівняння взаємодії кальцій гідроксиду з карбон(IV) оксидом.

Взаємодія лугів із солями

Записати рівняння взаємодії калій гідроксиду з ферум(ІII) хлоридом.

Взаємодія основних оксидів з кислотними

Записати рівняння взаємодії кальцій оксиду із сульфур(IV) оксидом.

Взаємодія металів з неметалами

Записати рівняння реакції взаємодії калію з хлором.

Взаємодія металів з кислотами. Які умови перебігу реакції?

Записати рівняння взаємодії магнію з хлоридною кислотою.

Взаємодія металів із солями. Які умови перебігу реакції?

Записати рівняння взаємодії заліза з купрум(ІІ) сульфатом.

6. Робота в групах за підручником

Поширення солей у природі й використання солей. Кожна група висловлює свою думку з окреслених питань.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

(Завдання можна проектувати на екран.)

Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь, треба їх дописати:

1. HCl + K2CO3 →__________________________

2. CuSO4 + Zn →__________________________

3. FeCl3 + NaOH →_________________________

4. Na2SiO3 + HCl →_________________________

5. Zn + HgSO4 →__________________________

6. CrCl2 + KOH →__________________________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити