Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 56 ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння знаходити нові рішення;

- соціально-трудової— здійснення само- та взаємоперевірки учнів, уміння самостійного розв'язування задач;

- комунікативної — вміння працювати в парах.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про фізичні, хімічні властивості та способи одержання середніх солей; закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості та способи одержання середніх солей; розвивати хімічну мову; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, реактиви й посуд згідно з інструкціями до хімічного експерименту, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи» (2004).

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: бесіда, робота в парах, лабораторна робота, прийоми «Самоперевірка», «Взаємоперевірка», «Міні-практикум».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми з вами згадаємо клас складних неорганічних сполук — солі.

IV. РОБОТА В ПАРАХ

Всі завдання під час виконання перевіряють за допомогою проектування на екран. Здійснюють самоперевірку, відповіді коментують.

1. Класифікувати речовини

CaO, CuCO3, H2SO4, Fe(OH)3, (SO4)3, Cr(OH)3, MgO,

Na2SO4, LiNO3, Cu(OH)2, CaBr2, KOH, BaO, FeCl2.

Дати їм назви.

2. Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь. Дописати можливі реакції:

1) Mg (OH)2+ FeCl2 →______________________

2) NaOH + CaBr2 →_________________________

3) BaCl2 + H2SO4 →_________________________

4) Cu + ZnSO4 →__________________________

5) K2O + NaCl →___________________________

6) Mg + CuSO4 →__________________________

7) NaCl + AgNO3 →_________________________

8) KCl + CaCO3 →__________________________

3. Здійснити перетворення

1) Zn → ZnCl2 → Zn (OH)2→ ZnO → ZnSO4

2) Na → NaOH → NaCl → NaNO3

V. РОБОТА В ПАРАХ

1. Лабораторний дослід № 6 «Взаємодія металів із солями у водному розчині» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Лабораторний дослід 8.8).

2. Лабораторний дослід № 7 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Лабораторний дослід 8.8).

3. Лабораторний дослід № 8 «Реакція обміну між солями в розчині» (ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Лабораторний дослід 8.9).

4. Скласти рівняння можливих реакцій між запропонованими речовинами:

Mg, NaOH, CuCl2, H2SO4, CuO.

Прийом «Взаємоперевірка»

Відповіді проектують на екран.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити