Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 57 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової — вміння самостійного розв'язування задач, використання взаємоперевірки;

- комунікативної — вміння працювати в групах.

- Формування предметних компетентностей: закріпити вміння проводити обчислення за рівнянням хімічних реакцій, які характеризують хімічні властивості основних класів складних неорганічних сполук; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: З (РДН).

Форми роботи: бесіда, прийом «Мікрофон», «Взаємоперевірка», робота в групах, самостійна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Мікрофон»

Завдання проектують на екран.

1. Як визначити відносну атомну масу елемента?

2. Як обчислити відносну молекулярну масу речовини?

3. Як обчислити молярну масу речовини?

4. Як обчислити кількість речовини, якщо відома кількість молекул?

5. Як обчислити кількість речовини, якщо відома маса?

6. Як обчислити кількість речовини, якщо відомий об’єм газу?

7. Які умови ми називаємо нормальними?

8. Сформулювати алгоритм розв’язування задач за рівняннями хімічних реакцій?

9. У чому особливості розв’язування задач, які містять послідовні реакції?

10. У чому особливість задач на суміші?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ми з вами продовжуємо розв’язувати задачі за рівняннями.

V. РОБОТА В ГРУПАХ

1) До свіжеосадженого цинк гідроксиду масою 4,95 г долили нітратної кислоти до повного його розчинення. Які маси продуктів реакції?

2) Через розчин калій гідроксиду пропустили карбон(IV) оксид об’ємом 8,96 л за н. у. Яка маса та кількість речовини калій карбонату утворилися?

3) Розклали карбонат двовалентного металу масою 12,5 г. Виділився газ об’ємом 2,8 л (н. у.). Карбонат якого металу розклали?

4) До калій гідроксиду кількістю речовини 0,3 моль долили розчин алюміній хлориду в надлишку. Драглистий осад, що утворився при цьому, відокремили та прожарили. Яка маса твердого залишку?

5) На суміш порошків цинку й цинк оксиду масою 20 г подіяли надлишком сульфатної кислоти. Виділився газ об’ємом 6,72 л (н. у.). Які масові частки речовин у суміші?

Перевірку здійснюють прийомом «Взаємоперевірка» (групи міняються розв’язками). Правильні відповіді проектують на екран.

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА

Варіант І

Який об’єм карбон(IV) оксиду (н. у.) утвориться під час спалювання 0,48 г вуглецю? Яка маса солі утвориться під час пропускання утвореного карбон(IV) оксиду крізь надлишок розчину барій гідроксиду?

Варіант ІІ

Розклали за нагрівання кальцій карбонат масою 10 г. Яка маса кальцій оксиду утворилася при цьому? Яка маса кальцій гідроксиду утвориться під час розчинення наведеного оксиду у воді?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити