Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 4 ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ МЕТАЛИ, ІНЕРТНІ ЕЛЕМЕНТИ, ГАЛОГЕНИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки й узагальнення.

- Формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з історичними відомостями про перші спроби класифікації хімічних елементів; повторити першу класифікацію елементів, їх поділ на метали й неметали, фізичні властивості металів і неметалів; ознайомити учнів із природними родинами елементів: лужні метали, інертні елементи, галогени; вивчити їхні властивості, підготувати до відкриття періодичного закону; виховувати вміння виділяти головне, аналізувати, конспектувати, порівнювати; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів, зразки металів і неметалів (Zn, Al, Mg, Fe, S, C), ТЗН, підручник.

Тип уроку: ВНМ(О).

Форми роботи: бесіда, лекція, складання схеми, «Гронування», прийом «Учитель — учень», «Чомучка».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

▼ На які групи можна поділити всі хімічні елементи?

▼ За якими ознаками елементи поділяють на метали й неметали?

▼ Наведіть приклади металів і неметалів.

▼ Покажіть положення металів та неметалів у Періодичній системі.

Прийом «Гронування»

На дошці заздалегідь написані слова, з яких треба скласти схему класифікації хімічних елементів і згадати їхні фізичні властивості.

Метали, сірка, залізо, срібло, блиск, крихкі, пластичні, високі температури плавлення, не мають блиску, алюміній, низькі температури плавлення, кисень, електро- й теплопровідні, ковкі, не проводять тепло й електрику, фосфор, неметали.

Тепер складаємо схему. Один з учнів класу йде до дошки та малює цю схему.

Коли схема готова, треба доповнити її прикладами і властивостями відповідних груп елементів.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пояснюємо учням необхідність більш досконалої класифікації елементів у зв’язку з накопиченням знань про їхні будову та властивості.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснюємо положення у періодичній системі та властивості лужних металів. Звертаємо увагу на подібність і відмінності у властивостях.

Складаємо формули оксидів і гідроксидів лужних металів, визначаємо їхню валентність у цих сполуках.

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

Li2O

Na2O

K2O

Rb2О

Cs2O

2O

LiOH

NaOH

KOH

RbOH

CsOH

FrOH

Складаємо рівняння реакцій взаємодії лужних металів з водою з утворенням лугів. Звідси й назва — лужні метали. За допомогою ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія» демонструємо взаємодію Натрію, Калію та Цезію з водою.

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

За зразком пропонуємо скласти рівняння реакцій взаємодії Калію і Рубідію з водою. Далі звертаємо увагу на зміну активності цих металів від Літію до Францію й відмінність у фізичних властивостях.

2. Пояснюємо склад молекул, фізичні та хімічні властивості галогенів. Звертаємо увагу на подібність і відмінність у властивостях. Записуємо рівняння реакцій взаємодії галогенів з воднем і металами. Пояснюємо походження назви — «галогени».

Cl2 + H2 = 2HCl

Cl2 + 2Na = 2NaCl

За аналогією пропонуємо записати рівняння реакцій з воднем і металами Брому і Йоду.

Br2 + H2

I2 + K →

Складаємо формули сполук галогенів з Гідрогеном і металами, зазначаємо подібність, визначаємо валентність.

F2

Cl2

Br2

I2

At2

HF

HCl

HBr

HI

HАt

NaF

NaCl

NaBr

NaI

NaAt

Звертаємо увагу на зміну активності галогенів від Флуору до Астату.

3. Учитель дає стислу інформацію про інертні гази. Можна дати завдання учню підготувати стисле повідомлення на цю тему.

4. Учитель стисло розповідає про лужноземельні метали, записує рівняння їх взаємодії з водою, неметалами.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Мозковий штурм»

З наведеного переліку виберіть окремо лужні, інертні елементи й галогени:

Na, Cl, He, K, Cs, F, Ar, Br, Kr, Fr.

2. Гра «Чомучка»

Учитель з учнями обговорює такі питання:

1. Чому лужні метали називають лужними?

2. Чому галогени називають галогенами?

3. Чому молекули інертних газів одноатомні?

4. Чому валентність лужних металів і галогенів у сполуках дорівнює І?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Захист навчального проекту

З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати навчальний проект «Форми періодичної системи хімічних елементів».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити