Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 58 ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння знаходити нові рішення;

- соціально-трудової — вміння самостійного розв'язування задач, здійснення взаємоперевірки;

- комунікативної — вміння працювати в групі.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про хімічні властивості й основні способи одержання оксидів, кислот, основ, солей; формувати вміння складати відповідні рівняння хімічних реакцій; розвивати хімічну мову; виховувати відповідальне ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиця «Основні класи неорганічних сполук».

Тип уроку: УП.

Форми роботи: бесіда, самостійна робота, робота в групах, прийом «Експрес-тести».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

(Завдання проектують на екран.)

Прийом «Експрес-тести»

1. Укажіть формулу кислотного оксиду:

а) CuO;

б) Al2O3;

в) SiO2;

г) Na2O.

2. Укажіть формулу метафосфатної кислоти:

а) H4P2O7;

б) H3PO4;

в) H3PO3;

Г) HPO3.

3. Укажіть формулу амфотерного гідроксиду:

а) Ca(OH)2;

б) Al(OH)3;

в) H2SiO3;

г) NaOН.

4. Укажіть формулу одноосновної оксигеновмісної кислоти:

а) H2SO4;

б) H2S;

в) НО;

г) HPO3.

5. Укажіть формулу лугу:

а) Cu(OH)2;

б) Al(OH)3;

в) H2SO3;

г) КOН.

6. Укажіть формулу несолетворного оксиду:

а) CаO;

б) CO;

в) CO2;

г) Na2O.

7. Укажіть формулу нерозчинної основи:

а) Ba(OH)2;

б) Fe(OH)3;

в) LiOH;

г) КOН.

8.Укажіть формулу безоксигенової двохосновної кислоти:

а) H2SiO3;

б) H2S;

в) H2SO3;

г) HBr.

9. Укажіть формулу солі:

а) CuO;

б) Al (OH)3;

в) H2SO3;

г) КІ.

10. Укажіть кислоту, яка відповідає кислотному оксиду SO3:

а) H2S;

б) H2SO4;

в) H2SO3;

г) H2SiO3.

11. Укажіть основу, яка відповідає основному оксиду FeO:

а) Fe (OH)2;

б) Fe(ОH)3;

в) FeOH;

г) FeCl2.

12. Укажіть формулу калій сульфіту:

а) K2CO3;

б) K2S;

в) K2SO3;

г) K2SO4.

Взаємоперевірка.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми ще раз згадаємо способи одержання та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

V. РОБОТА В ГРУПАХ

Учитель формує шість груп учнів.

1. Завдання

Скласти рівняння реакцій, що характеризують способи одержання та хімічні властивості сполук:

I група — сульфур(IV) оксид;

II група — барій оксид;

III група — сульфатна кислота;

IV група — калій гідроксид;

V група — купрум (ІІ) гідроксид;

VI група — калій карбонат.

2. Обговорення виконаного завдання

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:H2O

HNO3

Mg(OH)2

SO3

AgNO3

LiOH

І варіант

K2OІІ варіант

HClVII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити