Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 59 ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння знаходити нові рішення;

- соціально-трудової — здійснення взаємоперевірки, вміння самостійного розв'язування задач;

- комунікативної — вміння працювати в групі.

- Формування предметних компетентностей: формувати поняття про генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук; формувати вміння складати генетичні ланцюги між класами неорганічних сполук та відповідні рівняння хімічних реакцій; розвивати хімічну мову; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, таблиця «Основні класи неорганічних сполук», реактиви й посуд згідно з інструкціями до хімічного експерименту, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи» (2004).

Тип уроку: З (РДН).

Форми роботи: бесіда, фронтальна та індивідуальна робота, демонстрація, прийом «Хімічний диктант», «Взаємоперевірка».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Хімічний диктант»

Варіант І

1. Ферум(ІII) оксид.

2. Сульфітна кислота.

3. Хром(ІІІ) гідроксид.

4. Барій ортофосфат.

5. Літій оксид.

6. Силікатна кислота.

7. Натрій сульфід.

8. Ферум(ІІ) гідроксид.

9. Йодидна кислота.

10. Алюміній бромід.

11. Карбонатна кислота.

12. Барій силікат.

Варіант ІІ

1. Бромідна кислота.

2. Магній оксид.

3. Калій сульфат.

4. Цинк гідроксид.

5. Арґентум нітрат.

6. Хром(ІІІ) оксид.

7. Метафосфатна кислота.

8. Манган(VІІ) оксид.

9. Кальцій хлорид.

10. Купрум(ІІ) гідроксид.

11. Калій силікат.

12. Ферум(ІІІ) сульфат.

2. Завдання

Класифікувати записані сполуки.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне питання

▼ Як пов’язані між собою основні класи неорганічних сполук?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(Схеми проектують на екран.)

1. Демонстрація № 18 «Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження одержаного розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин».

(ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.22).

2. Демонстрація № 19 «Спалювання фосфору, розчинення одержаного фосфор(V) оксиду в теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація його лугом».

(ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 класи», 2004. — Демонстрація 8.23).

3. Генетичний зв’язок — зв’язок між класами неорганічних сполук, що ґрунтується на одержанні речовин одного класу з речовин іншого класу.

4. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук можна виразити схемою:

5. Завдання: скласти генетичні ланцюги згідно з виконаними дослідами.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

(Завдання можна спроектувати на екран.)

Розв'язування вправ

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком завдань. Перевірку здійснюють прийомом «Взаємоперевірка».

1. Здійснити перетворення:

1) Na → Na2O → NaOH → NaNO3

2) S → SO2→ H2SO3→ K2SO3

3) Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3→ NaAlO2

2. Скласти генетичні ланцюги для елементів Са, С, Zn. Скласти відповідні рівняння реакцій.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити