Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 61 ПОШИРЕНІСТЬ У ПРИРОДІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКСИДІВ, КИСЛОТ, ОСНОВ І СОЛЕЙ. ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — активізація творчих здібностей учнів, уміння створювати проекти;

- інформаційної — вміння використовувати додаткову інформацію;

- соціально-трудової — вміння самостійного пошуку інформації;

- комунікативної — вміння учнів висловлювати власну точку зору, працювати в групах.

- Формування предметних компетентностей: формувати знання про поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ і солей; формувати вміння працювати над проектом, здійснювати презентацію своєї роботи; розвивати вміння обирати головне, робити висновки й узагальнення; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: мультимедійний проектор та комп'ютер.

Тип уроку: УП.

Форми роботи: групова робота, захист проектів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Взаємоопитування»

Учні по черзі ставлять питання один одному на знання основних класів складних неорганічних сполук.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне питання

▼ Чи трапляються основні класи складних неорганічних сполук у природі? Де їх використовують? Який їхній вплив на довкілля?

V. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Учні заздалегідь були розділені на групи й готували матеріал за навчальними проектами:

I група — «Сполуки основних класів у будівництві й побуті»;

II група — «Хімічний склад і використання мінералів»;

III група — «Вирощування кристалів солей»;

IV група — «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити