Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 62 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- інтелектуальної — вміння розв'язувати задачі;

- соціально-трудової — вміння самостійного розв'язування задач;

- комунікативної — вміння працювати в групі;

- здоров'язбережувальної — вміння поводитися з хімічними речовинами, піклуватися про своє життя і здоров'я.

- Формування предметних компетентностей: повторити й закріпити знання про властивості основних класів неорганічних сполук; формувати вміння виконувати хімічний експеримент, складати звіт про роботу; розвивати вміння спостерігати й описувати спостереження; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: інструктивні картки, набір реактивів для роботи та штатив із пробірками або мультимедійний проектор і комп'ютер.

Тип уроку: УП.

Форми роботи: бесіда, практична робота, групова робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

III. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

IV. САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ЗА ІНСТРУКТИВНИМИ КАРТКАМИ (див. додаток)

V. ПРИБИРАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

VI. СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РОБОТУ

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ДОДАТОК

ІНСТРУКТИВНА КАРТКА

Дата___________________________________

Прізвище_______________________________

Клас___________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Мета: повторити й закріпити знання про основні класи неорганічних сполук та їхні властивості.

Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, пробірко- тримач, спиртівка, цинк, мідь, купрум(ІІ) оксид, фенолфталеїн, розчини хлоридної та сульфатної кислот, натрій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, натрій карбонату, магній хлориду, калій нітрату.

З правилами БЖД ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати ______________________________________

ХІД РОБОТИ

1. У 2 пробірки налийте розчин хлоридної кислоти та додайте: у першу — гранулу цинку, у другу — мідну дротинку.

Спостереження:_________________________

Чому так відбувається?____________________

Рівняння реакції_________________________

2. У пробірку насипте купрум(ІІ) оксид і долийте розчин сульфатної кислоти. Отриману суміш нагрійте.

Спостереження:_________________________

Рівняння реакції:_________________________

3. У пробірку налийте розчин натрій гідроксиду та додайте 1 краплю фенолфталеїну.

Спостереження:_________________________

До утвореного розчину долийте розчин хлоридної кислоти.

Спостереження:_________________________

Рівняння реакції:________________________

4. Із наявних реактивів отримайте купрум(ІІ) гідроксид та дослідіть його основні властивості й відношення до нагрівання.

Спостереження:_________________________

Рівняння реакцій:_______________________

5. Дослідіть хімічні реакції:

MgCl2 + Na2CO3 → _______________________

KNO3+ Na2CO3→ _______________________

H2SO4 + Na2CO3 → _______________________

Zn + Na2CO3 → _________________________

MgCl2 + NaOH → ________________________

Спостереження:_________________________

Висновок:______________________________

Додаткове завдання

Здійснити перетворення:

I варіант: P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4

II варіант: K → K2O → KOH → K2CO3


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити