Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 63 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової — вміння самостійного розв'язування задач, використання взаємоперевірки;

- комунікативної — вміння працювати в парах.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про основні класи неорганічних сполук, уміння складати відповідні рівняння реакцій та проводити обчислення за рівнянням хімічних реакцій, які характеризують хімічні властивості основних класів складних неорганічних сполук; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: З (РДН).

Форми роботи: бесіда, прийоми «Мікрофон», «Коло ідей», «Взаємоперевірка», робота в парах, самостійна робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ми з вами продовжуємо розв’язувати вправи й задачі.

IV. ПРИЙОМ «МІКРОФОН»

(Завдання проектують на екран.)

1. Прості речовини...

2. Складні речовини...

3. Класи складних неорганічних сполук...

4. Оксиди...

5. Оксиди поділяють на...

6. Кислоти...

7. Кислоти поділяють на...

8. Основи...

9. Основи поділяють на...

10. Солі...

11. Амфотерність...

12. Генетичний зв’язок...

13. Молярна маса речовини...

14. Кількість речовини...

15. Сформулювати алгоритм розв’язування задач за рівняннями хімічних реакцій.

V. РОБОТА В ПАРАХ

1) Напишіть рівняння реакцій за схемами:

2) Складіть рівняння всіх можливих реакцій між речовинами: кальцій оксид, сульфатна кислота, натрій гідроксид, ферум(ІІ) хлорид, фосфор(V) оксид, залізо.

3) Складіть рівняння реакцій одержання з ферум(ІІІ) оксиду ферум(ІІІ) гідроксиду.

4) На натрій йодид подіяли розчином арґентум нітрату. Внаслідок реакції утворився жовтий осад арґентум йодиду масою 47 г. Які маси та кількості речовин вступили в реакцію?

Перевірку здійснюють прийомом «Взаємоперевірка». Учитель проектує правильні відповіді на екран.

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА

Здійснити перетворення й дати назви речовинам.

I варіант: Fe → FeO → FeCl2→ Fe(OH)2→ FeSO4→ Fe(NO3)2

II варіант: Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2→ ZnO → ZnSO4 → Zn(NO3 )2

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити