Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 64 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- інтелектуальної — вміння розв'язувати задачі;

- соціально-трудової — вміння самостійного розв'язування задач;

- здоров'язбережувальної — вміння поводитися з хімічними речовинами, піклуватися про своє життя і здоров'я.

- Формування предметних компетентностей: повторити й закріпити знання про властивості основних класів неорганічних сполук; формувати вміння розв'язувати експериментальні задачі, виконувати хімічний експеримент, складати звіт про роботу; розвивати вміння спостерігати й описувати спостереження; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: інструктивні картки, набір реактивів для роботи та штатив із пробірками або мультимедійний проектор і комп'ютери.

Тип уроку: УП.

Форми роботи: бесіда, практична робота.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

III. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

IV. САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ЗА ІНСТРУКТИВНИМИ КАРТКАМИ (РОБОТА В ГРУПАХ) (див. додаток)

V. ПРИБИРАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

VI. СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РОБОТУ

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ДОДАТОК

ІНСТРУКТИВНІ КАРТКИ

Дата___________________________________

Прізвище_______________________________

Клас__________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Мета: навчитися застосувати знання про оксиди, кислоти, основи, солі та їхні властивості під час розв’язування експериментальних задач.

Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, залізо, лакмус, розчини хлоридної та сульфатної кислот, натрій гідроксиду, алюміній сульфату, барій нітрату.

З правилами БЖД ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати ______________________________________

ХІД РОБОТИ

Варіант І   

1. У трьох пробірках містяться розчини натрій сульфату, натрій гідроксиду та сульфатної кислоти. Визначте, у якій пробірці міститься кожна речовина.

2. Одержіть алюміній гідроксид і доведіть його амфотерні властивості. Запишіть рівняння реакцій.

3. Із магній сульфату одержіть магній нітрат. Запишіть рівняння реакції.

4. З цинк оксиду одержіть цинк гідроксид. Запишіть рівняння реакцій.

5. Здійсніть практично перетворення за схемою. Запишіть рівняння реакцій.

Залізо → ферум(ІІ) хлорид → ферум(ІІ) гідроксид →

→ ферум(ІІ) сульфат

Висновок:___________________________________

Додаткове завдання

З якими речовинами може взаємодіяти натрій гідроксид: калій оксид, ортофосфатна кислота, вода, ферум(ІІІ) сульфат, цинк оксид, сульфур(IV) оксид? Запишіть рівняння реакцій.

Дата___________________________________

Прізвище_______________________________

Клас__________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Мета: навчитися застосувати знання про оксиди, кислоти, основи, солі та їхні властивості під час розв’язування експериментальних задач.

Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, цинк, лакмус, розчини хлоридної та сульфатної кислот, натрій гідроксиду, цинк сульфат, арґентум нітрат.

З правилами БЖД ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати_________________________

ХІД РОБОТИ

Варіант ІІ

1. У трьох пробірках містяться розчини калій хлориду, калій гідроксиду та хлоридної кислоти. Визначте, у якій пробірці міститься кожна речовина.

2. Одержіть цинк гідроксид і доведіть його амфотерні властивості. Запишіть рівняння реакцій.

3. Із калій хлориду одержіть калій нітрат. Запишіть рівняння реакції.

4. З магній оксиду одержіть магній гідроксид. Запишіть рівняння реакцій.

5. Здійсніть практично перетворення за схемою. Запишіть рівняння реакцій.

Цинк → цинк сульфат → цинк гідроксид → цинк хлорид

Висновок: _________________________________________

Додаткове завдання

З якими речовинами може взаємодіяти сульфатна кислота: калій оксид, хлоридна кислота, вода, барій хлорид, купрум(ІІ) гідроксид, натрій карбонат? Запишіть рівняння реакцій.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити